Leiderschapsopleiding Vakbekwaam

  • Over de opleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding
  • Open dagen
Sfeerafbeelding Fontys
De Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam leidt op tot krachtige integraal verantwoordelijke schoolleiders die in staat zijn tot kritische reflectie, leiding kunnen geven aan een professionele leergemeenschap, kunnen denken op een hoog abstractieniveau en kunnen omgaan met een divers krachtenveld.

De opleiding is gelijkvormig opgebouwd aan de master MLE en kent drie modules: 
1. toekomstgericht onderwijs en leiderschapsidentiteit;
2. onderzoek in de school;
3. integraal en effectief leiderschap. 

Een centraal verandervraagstuk (kernopgave) en daarbij behorende werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding. De kernopgave is tevens een middel om te werken aan het aantonen van leeruitkomsten (op basis waarvan studiepunten worden toegekend).

De Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam bestaat uit achttien inhoudelijke bijeenkomsten en een tweedaagse. Ook wordt gedurende de hele opleiding gewerkt met een persoonlijke kernopgave. Hierin ontwikkelt de student zijn eigen leiderschapsopgave in de context van zijn eigen praktijk. In deze kernopgave komen de ambities en doelen op het gebied van schoolontwikkeling en de eigen leiderschapsopgave als schoolleider samen. 
In de bijeenkomsten is er aandacht voor kennisdeling en voor reflectie en dialoog. In intervisie bijeenkomsten wordt de ontwikkeling van de kernopgave in leerteamverband besproken en van feedback voorzien. Daarnaast verzamelt de student input vanuit zijn omgeving (teamleden, stakeholders, critical friends).   

Deelname aan deze opleiding vraagt 420 uur op jaarbasis, waarvan 108 uur contacttijd.

De opleiding gaat uit van effectieve leiderschapspraktijken, gebaseerd op het kader van Leithwood, die een vijftal clusters van effectieve leiderschapspraktijken onderscheidt: richting geven, mensen ontwikkelen, inrichten van de onderwijsorganisatie, leidinggeven aan het onderwijsprogramma en zorg dragen voor verantwoording. Daarnaast richt de opleiding zich op leiderschapskwaliteiten ten aanzien van het realiseren van een onderzoekende cultuur, professionele leergemeenschap en innovatie.

De integrale leiderschapsontwikkeling van de deelnemers wordt gestimuleerd via de ontwikkeling van de zogenaamde ‘leiderschapsidentiteit’.

Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het Schoolleidersregister als register directeur onderwijs (RDO). Om ingeschreven te kunnen worden in het Schoolleidersregister dien je in functie te zijn als directeur.


De opleiding is bestemd voor leidinggevenden, zoals directeuren van basisscholen en locatieleiders uit het primair- en speciaal onderwijs, teamleiders en coördinatoren uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs die zich verder willen bekwamen als leidinggevende. Tevens ben je minimaal in het bezit van een diploma Basisbekwaam of vergelijkbare andere managementopleiding.

Voor het kunnen behalen van de opleiding is de toepasbaarheid op de praktijk relevant. Dat betekent dat u daadwerkelijk in de positie zit van integraal leidinggevende of dat u aantoonbaar een takenpakket hebt met daarin breed gedelegeerde leiderschapstaken (denk aan beleidsvoering, personele verantwoordelijkheid, organisatiebrede sturingsruimte).

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 5800,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven (o.v.b. Den Bosch of Tilburg

Data & tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 09.00 - 16.30 uur. Het rooster vind je hier.

Certificering

Wanneer je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan ontvang je het diploma Vakbekwaam. De opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor registratie in het Schoolleidersregister PO.

Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven