Leiderschapsopleiding Vakbekwaam

 • Over de opleiding
 • Waarom deze opleiding
 • Toelatingseisen
 • Open dagen
Sfeerafbeelding Fontys

De Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam leiden op tot krachtige integraal verantwoordelijke schoolleiders die in staat zijn tot kritische reflectie, leiding kunnen geven aan een lerende organisatie, kunnen denken op een hoog abstractieniveau en kunnen omgaan met een divers krachtenveld. Deze opleidingen zijn zowel bedoeld voor leidinggevenden binnen het onderwijs (denk aan: PO/VO/MBO) als buiten het onderwijs. Voor deze laatste groep zogenaamde ‘schoolleider van buiten’ gelden enkele aanvullende toelatingseisen.

 • Richting geven
 • Organiseren en inrichten
 • Onderwijskundig leiderschap in de context van innovatie
 • Kwaliteit en verantwoording
 • Mensen ontwikkelen
 • Onderzoeken in de school
 • Professionele identiteit


Events

Gedurende de opleiding vormt een centraal verandervraagstuk (kernopgave) en daarbij behorende werkplekopdrachten de rode draad. Deze kernopgave is tevens een middel om te werken aan het aantonen van leeruitkomsten op het niveau van Vakbekwaam Schoolleider. Hiervoor legt de student een learning portfolio aan waarin diverse beroepsproducten worden verzameld en waaraan een zelfbeoordeling wordt toegevoegd. Ook wordt gedurende de gehele opleiding gewerkt met een persoonlijke kernopgave. Hierin ontwikkelt de student zijn professionele identiteit als leider in de context van eigen onderwijspraktijk. Ambities en doelen op het gebied van schoolontwikkeling en de eigen leiderschapsontwikkeling als schoolleider worden hierbij met elkaar verweven. 

De Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam bestaat uit achttien contactmomenten, waaronder een tweedaagse training. De aard van de contactmomenten varieert van onder andere inhoudelijke lesdagen, studiebegeleiding,  kennisdeling, feedback, reflectie tot dialoogsessies. Een belangrijk aspect is het werkplekleren. Om hier invulling aan te geven verzamelt de student feedback uit zijn omgeving (teamleden, stakeholders, critical friends, etc.). Tevens doet hij beredeneerde interventies in die omgeving.

Deelname aan deze opleiding vraagt een tijdsinvestering van 420 uur op jaarbasis voor reguliere studenten van de Fontys Leiderschapsopleiding Vakbekwaam, waarvan 108 uur contacttijd. Deze contacttijd zal worden ingepland op donderdagen en indien mogelijk worden uitgevoerd op locatie Eindhoven (S3).

Toelatingseisen

 • Je bent minimaal in het bezit van een HBO bachelor diploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar;
 • Je bent in het bezit van het diploma Basisbekwaam (sector PO) of een vergelijkbare andere managementopleiding;
 • Je bent werkzaam als schoolleider in het onderwijs (of hebt een vergelijkbare positie binnen een onderwijsorganisatie)
 • Je bent in de gelegenheid om te voldoen aan de praktijkeisen die voortvloeien uit de opleiding (dit houdt in dat je een integrale eindverantwoordelijkheidspositie hebt met voldoende mandaat).

   Cursusniveau
   Post HBO
   Kosten
   € 5800,– (BTW Vrijgesteld)
   Lesplaats(en)
   Eindhoven
   Startmoment(en)
   23-09-2021

   Leiderschapsopleiding Vakbekwaam Schoolleider van Buiten

   Sfeerafbeelding Fontys

   Data & tijden

   De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 09.00 - 16.30 uur. Het rooster voor 2021-2022 volgt z.s.m.

   Certificering

   Wanneer je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan ontvang je het diploma Vakbekwaam. De opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor registratie in het Schoolleidersregister PO.

   Sfeerafbeelding Fontys

   Startdata

   Locatie

   De Lismortel 25, Eindhoven

   Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven