Sprint naar content
Profiel

Leraar Aardrijkskunde (deeltijd)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag

Ben je toe aan een carrièreswitch en wil je snel aan de slag in het onderwijs? Ben je al leraar, maar zoek je een nieuwe uitdaging? Of wil je een tweede bevoegdheid halen? Ben jij geïnteresseerd in zowel sociale geografie als fysische geografie en vind je het leuk om leerlingen hier iets over bij te brengen? Dan is de verkorte flexibele deeltijdopleiding Leraar Aardrijkskunde in Sittard vast iets voor jou!

Over de opleiding

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Aardrijkskunde wordt afgestemd op jouw vooropleiding, werkervaring en wensen. De opleiding bestaat uit twee of drie delen: een vakinhoudelijk en vakdidactisch deel, een pedagogisch-didactisch deel en het werkplekleren (werk of stage). Samen maken we met jou een programma op maat, met vrijstellingen voor onderdelen die je eerder hebt behaald. De route is voor iedere student anders, maar uiteindelijk wordt iedereen expert in lesgeven en in het vakgebied aardrijkskunde. 

Waarom de deeltijdopleiding Leraar Aardrijkskunde?

 • Flexibele deeltijdopleiding waar je je eigen studie in kunt kleuren
 • Kleinschalige opleiding waarin jij centraal staat en er veel contact is tussen student en docent
 • Mogelijkheden om te versnellen: met de juiste vooropleiding kan de studie in twee jaar doorlopen worden
 • Een goede mix tussen theorie en praktijk
 • Te combineren met werk en privé

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je niet alleen veel over aardrijkskunde, maar ook over hoe je die kennis vol enthousiasme kunt overdragen. Natuurlijk leer je ook alles over omgaan met leerlingen, klassen en ouders. In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uit komt te zien, is afhankelijk van de uitkomsten van je intakegesprek. 

 • Theorie kun je meteen toepassen in de praktijk
 • Aspecten: o.a. geologie & geomorfologie, weer & klimaat en economische geografie
 • Vrijstellingen voor eerder behaalde onderdelen mogelijk
 
 

Hoe ziet je week eruit?

Op dinsdagavond volg je tussen 18.00 uur en 21.30 uur colleges over sociale en fysische geografie en vakdidactiek aardrijkskunde. De colleges volg je samen met je medestudenten die de flexibele deeltijdstudie meestal combineren met een baan en/of gezin. Ze werken al in het onderwijs of maken tijdens de opleiding de overstap. 

Als student bij Fontys Lerarenopleiding Sittard:

 • Combineer je werken en leren
 • Stippel jij jouw studieroute uit
 
 

Toelatingseisen

Je bent bij Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) toelaatbaar met een afgeronde hbo- of wo-bachelor of hbo-master of wo master.

Als je een afgeronde Associated Degree of een gedeeltelijke afgeronde hbo-bachelor hebt, dan kan tijdens een kennismakings- of intakegesprek worden gekeken naar eerder verworven kennis en vaardigheden en wordt, als de studie haalbaar lijkt, een programma op maat samengesteld. Heb je een buitenlands diploma, dan wordt dit door Nuffic of studentvoorzieningen gewaardeerd en afhankelijk van deze waardering én voor niet-Nederlandstaligen een NT2-2-certificaat, ben je toelaatbaar bij sommige opleidingen.

Studenten Informatie Punt (STIP)

Neem contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP), 08850-79599, voor het maken van een afspraak met de intaker van een van de opleidingen.

 

Je bent een voorbeeld voor je leerlingen

Lees het interview met Kim Vos (student)

 

Opbouw

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Aardrijkskunde is niet alleen qua inhoud flexibel, maar ook qua tijd. Studenten met een mbo-achtergrond zijn bijvoorbeeld toelaatbaar en doen gemiddeld vier jaar over de opleiding, terwijl studenten met veel relevante studie- en werkervaring het traject met veel vrijstellingen in twee jaar kunnen afronden. We kijken bij Fontys Lerarenopleiding Sittard dus echt per student wat de beste leerroute is. Om je toch een beeld van de opleiding te geven, vertellen we je hoe een leerjaar er uit zou kunnen zien.  

In het eerste en tweede studiejaar leg je een stevige inhoudelijke basis. Je doet kennis op over sociale en fysische geografie. Bij vakdidactiek leer je bovendien hoe je die kennis effectief in je lessen kunt inzetten. Het programma is alternerend. Dat betekent dat het programma van ‘jaar 1’ en ‘jaar 2’ afwisselend worden aangeboden.   
 
Voor studenten die nog geen leservaring hebben, worden er verschillende onderwijskundige modules aangeboden, waaronder: oriëntatie op leren en onderwijs, didactiek en klassenmanagement, leerlingbegeleiding en mentoraat, leer- en gedragsstoornissen.  

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs, dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen, indien gewenst kunnen de modulen flexibel gevolgd worden. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar." - Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde: 
 
 

Werk/stage

Bij Fontys Lerarenopleiding Sittard vinden we het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Zet bijvoorbeeld je huidige baan in het onderwijs in als stage. Op welke dag of dagen jij stage wilt lopen, op welke school en op welk moment in het jaar, kan en mag je zelf bepalen. Als je nog geen lesbevoegdheid hebt, doe je op twee plekken werkervaring op: binnen het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) en in het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo).  

Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen en werk je aan je bekwaamheden. Als je nog geen onderwijservaring hebt, ga je tijdens je eerste stage ontdekken wat voor docent je bent en wil zijn.  

Na je opleiding 

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding aardrijkskunde kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie. 

 • Leraar aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs
 • Leraar aardrijkskunde voor het mbo
 • Leraar aardrijkskunde in het bve (volwasseneducatie)
 • Doorstuderen aan de masteropleiding Leraar Aardrijkskunde voor een eerstegraadsbevoegdheid
 • Werken bij (semi)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten
 • Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen
 

 

Meer weten over de opleiding Leraar Aardrijkskunde Sittard

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Een intakegesprek is een oriënterend gesprek voor jou en voor de opleiding. Je bekijkt samen met de opleidingscoördinator of studieloopbaanbegeleider aan de hand van jouw voorgeschiedenis en wensen hoe jouw opleidingstraject eruit zou komen te zien. Dit gesprek is maatwerk, omdat de opleiding flexibel is en er voor elke student anders uit kan zien.  

Je krijgt tijdens het gesprek duidelijkheid over je vrijstellingen, studieduur, combinatie studie en werk, lerarenbeurs enz. Het is daarom verstandig om eerder verworven diploma’s en certificaten mee te nemen. Na afloop van het gesprek weet je hoe jouw mogelijke studietraject eruit zal zien. 

De intakes vinden gedurende het hele jaar plaats. Via het Studenten Informatie Punt (STIP) kom je in contact met de opleidingscoördinator van jouw opleiding om je gesprek te plannen. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 08850 79599. Op basis van deze persoonlijke kennismaking kijken we hoe de opleiding voor jou eruit zal zien. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.