Inhoud opleiding

Inhoud

Vakmanschap en meesterschap zijn beiden heel belangrijk voor een leraar. We besteden in de opleiding hieraan ongeveer evenveel tijd. Hoe dit er precies voor jou komt uit te zien is afhankelijk van het maatwerktraject. De mate waarin je moet studeren voor de vakinhoud en de pedagogisch didactische vakken kan dus verschillen. Veel aandacht wordt besteed aan algemene didactiek/pedagogiek met onderdelen als: oriëntatie leren & onderwijzen; didactiek & klassenmanagement; leer- en gedragsstoornissen; leerlingbegeleiding & mentoraat. Tijdens de stage breng je de theorie in praktijk. Je begint straks goed toegerust aan je carrière, want goed lesgeven is een kunst en daagt je uit. Elke dag weer!

Maatwerk

Een maatwerktraject is een verkort traject dat je in deeltijd kunt volgen als je al bepaalde kennis en ervaring in huis hebt. Fontys Lerarenopleidingen Sittard biedt de maatwerktrajecten in de vakken Duits, Engels, Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde en wiskunde.

 • Opbouw

  Persoonlijk gesprek?

  Denk je na over een lerarenopleiding, maar weet je nog niet of het past in jouw persoonlijke situatie, of bij jouw vakkennis? Twijfel je of je in je huidige baan voldoende ruimte kunt vrijmaken of dat je een goede leerwerkplek kunt vinden?  Wil je eerst meer weten over zo’n maatwerktraject, of loop je tegen heel andere vragen aan?  

  Maak altijd een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de opleidingscoördinator van de deeltijd. Deze kan met je meedenken, jouw persoonlijke situatie in kaart brengen en samen met jou uitstippelen hoe de studie voor jou het beste vorm kan worden gegeven. Het gesprek is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

 • Stage
  Er is niet één vorm van stage binnen de trajecten. Bij het vaststellen van de duur van je stage, kijken we naar je eventuele onderwijservaring en andere competenties.
  Uitgangspunt is dat je 80 volledige lessen, waarvan 30 lessen in het beroepsonderwijs, in de schoolpraktijk uitvoert. Voor docenten die al werkzaam zijn in het beroepsonderwijs kan een stage met een omvang van minimaal 30 lessen in de onderbouw havo/vwo verplicht worden gesteld.

  Op basis van je ervaring en competenties kan het zijn dat je een kleiner aantal uren stage kunt lopen. Het kan ook zijn dat je naar aanleiding van tussentijdse ervaringen en/of het eindassessment juist meer stage gaat lopen. Dit bepaal je altijd samen met je stagebegeleider.
 • Hoe krijg je les

  Om te komen tot een maatwerktraject dat jou op het lijf geschreven is, heb je overleg met de opleidingscoördinator. Vervolgens ga je je eigen weg. Je volgt lessen, loopt stage en studeert af. Bij al die fases krijg je begeleiding van docenten van de opleiding. Bij hen kun je altijd terecht met vragen of voor overleg.

 • Typerend voor deze opleiding
  De opleiding is kleinschalig waardoor je je snel thuis voelt. We bieden veel persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit. Fontys lerarenopleiding Sittard is niet voor niets al sinds 2012 de beste lerarenopleiding van Nederland volgens de Keuzegids Hbo en Elsevier.