Leraar Algemene Economie (deeltijd)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag

Ben je toe aan een carrièreswitch en wil je snel aan de slag in het onderwijs? Ben je al leraar, maar zoek je een nieuwe uitdaging? Of wil je een tweede bevoegdheid halen? Ben jij geïnteresseerd in algemene economie of bedrijfseconomie en ga je hierover graag in gesprek met anderen? Dan is de verkorte flexibele deeltijdopleiding Leraar Economie in Sittard vast iets voor jou!

Over de opleiding

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Economie wordt afgestemd op jouw vooropleiding, werkervaring en wensen. De opleiding bestaat uit twee of drie delen: een vakinhoudelijk en vakdidactisch deel, een pedagogisch-didactisch deel en het werkplekleren (werk of stage). Samen maken we met jou een programma op maat, met vrijstellingen voor onderdelen die je eerder hebt behaald. De route is voor iedere student anders, maar uiteindelijk wordt iedereen expert in lesgeven en in het vakgebied economie. 

Waarom de opleiding Leraar Algemene Economie?

 • Flexibele deeltijdopleiding waar je je eigen studie in kunt kleuren
 • Kleinschalige opleiding waarin jij centraal staat en er veel contact is tussen student en docent
 • Mogelijkheden om te versnellen: met de juiste vooropleiding kan de studie in twee jaar doorlopen worden
 • Een goede mix tussen theorie en praktijk
 • Te combineren met werk en privé

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je niet alleen veel over economie, maar ook hoe je goed kunt lesgeven. Je wordt een expert in algemene economie of bedrijfseconomie en leert ook hoe je opgedane kennis vol enthousiasme kunt overdragen. Natuurlijk leer je ook alles over omgaan met leerlingen, klassen en ouders. 

In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uit komt te zien is afhankelijk van de uitkomsten van je intakegesprek. 

 • Theorie kun je meteen toepassen in de praktijk
 • Lesgebieden: macro- en micro-economie, geld en banken, de overheid en internationale betrekkingen
 • Vrijstellingen voor eerder behaalde onderdelen mogelijk
 
afspelen
 

Hoe ziet je week eruit?

Hoe je week eruitziet, bepaal je grotendeels zelf. Twee keer per periode volg je op maandag tussen 18.00 uur en 21.30 uur uur lessen over vakdidactiek. Je volgt deze lessen met medestudenten. Die combineren de flexibele deeltijdstudie meestal met een baan en/of gezin. Ze werken in het onderwijs of maken tijdens de opleiding de overstap. Wat voor jou de beste keuze is, bepaal je zelf in overleg met je studieloopbaanbegeleider.

Lessen rondom vakinhoud zoals algemene economie, bedrijfseconomie en boekhouden plan je in overleg met de opleiding in.

Als student bij Fontys Lerarenopleiding Sittard:

 • Combineer je werken en leren
 • Stippel jij jouw eigen studieroute uit
 
 

Toelatingseisen

Toelating is alleen mogelijk bij een afgeronde verwante hbo- of wo-bachelor, en een intakegesprek.

Programma op maat

Tijdens een intakegesprek wordt er goed gekeken naar eerder verworven kennis en vaardigheden. Zo maken we samen met jou een programma op maat, met vrijstellingen voor onderdelen die je eerder hebt behaald. Neem contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer 08850 79599.

 

‘Een jaar studeren is voldoende’

Lees het interview met Leo Brorens (student)

 

Opbouw

Bij de opleiding Leraar Economie, met studierichting ‘Algemene Economie’ of ‘Bedrijfseconomie’ draait het volledig om maatwerk. Dit betekent dat er met jou persoonlijk een programma wordt samengesteld. Hoe jouw lesjaren er uit komen te zien, hangt onder meer af van jouw eerder opgedane kennis en ervaringen. Om je toch een beeld te geven over de opleiding, laten we je hieronder zien hoe jouw studie bij de lerarenopleiding in Sittard zou kunnen verlopen.  

In het eerste leerjaar leg je een stevige inhoudelijk basis. Je verdiept je niet alleen in de literatuur, maar leert ook hoe je opgedane kennis effectief in je lessen kunt inzetten. Er worden daarnaast verschillende onderwijskundige modules aangeboden. Veel studenten volgen in het eerste jaar ook al vakken uit leerjaar 2.  

In het eerste leerjaar leg je bij Algemene Economie de basis in thema’s als macro- en micro-economie, geld en banken, de overheid en internationale betrekkingen. Bij Bedrijfseconomie gaat het om de thema’s kosten, financiering, marketing, management, financieel rekenen, bedrijfsadministratie en het jaarverslag.  

Voor studenten die nog geen leservaring hebben, worden er verschillende onderwijskundige modules aangeboden, waaronder: oriëntatie op leren en onderwijs, didactiek en klassenmanagement, leerlingbegeleiding en mentoraat, leer- en gedragsstoornissen.  

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs, dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen, indien gewenst kunnen de modulen flexibel gevolgd worden. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar." - Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde 
In het tweede leerjaar verdiep je je verder in de thema’s die bij Algemene Economie en Bedrijfseconomie aan bod komen. 
 
Omdat je bij elk vak zelf kunt kiezen of je het in het eerste of tweede jaar wil volgen, kan je programma er in de praktijk ook anders uitzien. Ook kan het zijn dat je vrijstellingen krijgt, waardoor je een ander programma volgt. Dat maakt het studeren aan de Fontys Lerarenopleiding Sittard heel flexibel. 
 
 

Werk/stage

Bij Fontys Lerarenopleiding Sittard vinden we het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Zet bijvoorbeeld je huidige baan in het onderwijs in als stage. Op welke dag of dagen jij stage wilt lopen, op welke school en op welk moment in het jaar, kan en mag je zelf bepalen. Als je nog geen lesbevoegdheid hebt, doe je op twee plekken werkervaring op: binnen het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) en in het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo).  

Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen en werk je aan je bekwaamheden. Als je nog geen onderwijservaring hebt, ga je tijdens je eerste stage ontdekken wat voor docent je bent en wil zijn. 

Na je opleiding 

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding economie kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie. 

Baanmogelijkheden

 • Leraar economie in het voortgezet onderwijs
 • Leraar economie in het mbo
 • Leraar economie in het bve (volwasseneducatie)
 • Doorstuderen aan de masteropleiding Leraar Economie voor een eerstegraadsbevoegdheid
 • Werken bij (semi)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten
 • Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen

 
afspelen

Studeren bij de FLOS ...

Verken alvast het gebouw via deze een virtuele tour!

 

Meer weten over de opleiding Leraar Algemene Economie Sittard

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Een intakegesprek is een oriënterend gesprek voor jou en voor de opleiding. Je bekijkt samen met de opleidingscoördinator of studieloopbaanbegeleider aan de hand van jouw voorgeschiedenis en wensen hoe jouw opleidingstraject eruit zou komen te zien. Dit gesprek is maatwerk, omdat de opleiding flexibel is en er voor elke student anders uit kan zien.  

Je krijgt tijdens het gesprek duidelijkheid over je vrijstellingen, studieduur, combinatie studie en werk, lerarenbeurs enz. Het is daarom verstandig om eerder verworven diploma’s en certificaten mee te nemen. Na afloop van het gesprek weet je hoe jouw mogelijke studietraject eruit zal zien. 

De intakes vinden gedurende het hele jaar plaats. Via het Studenten Informatie Punt (STIP) kom je in contact met de opleidingscoördinator van jouw opleiding om je gesprek te plannen. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 08850 79599. Op basis van deze persoonlijke kennismaking kijken we hoe de opleiding voor jou eruit zal zien. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Wie een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs volgt, kan in aanmerking komen voor een subsidie of tegemoetkoming. Ons Studenten Informatie Punt (STIP) kan je hierover verder informeren.  

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni.Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.