Sprint naar content
Profiel

Leraar Engels (professionele master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Voltijd
Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dagen

Wil je graag je eerstegraadsbevoegdheid behalen? Ben je op zoek naar meer verdieping in de Engelse taal? Wil je graag een masteropleiding volgen waarin jouw handelen als leraar centraal staat? Zoek je meer uitdaging in je werk? Dan is de professionele master Leraar Engels in Sittard de opleiding voor jou.

Over de opleiding

De professionele master Leraar Engels in Sittard biedt jou de mogelijkheid om in twee jaar je diploma te behalen. De lerarenopleiding in Sittard is een kleinschalige opleiding met ervaren en deskundige docenten. Als je langer wilt doen over de studie is een persoonlijk gesprek daarover altijd mogelijk. We plannen dan de beste route voor jou. 

De opleiding is geen universitaire masteropleiding, maar een educatieve master waarin het professioneel handelen als docent centraal staat. Als docent moet je vakinhoudelijk sterk zijn tijdens het uitoefenen van je beroep. De master gaat uitgebreid in op het lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo. 

Waarom de master Leraar Engels?

 • De opleiding is kleinschalig met ervaren docenten
 • De opleiding kun je in twee jaar voltooien
 • De opleiding geeft je de kans werk en studie goed te combineren
 • De opleiding stelt je (toekomstig) professioneel handelen centraal

 

Wat ga je leren?

De masteropleiding in Sittard is opgebouwd uit vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping: taalkunde, letterkunde en taalvaardigheid. De opleiding integreert op veel vlakken de didactiek in de inhoudelijke vakken. Daarnaast worden er ook nog twee aparte cursussen vakdidactiek aangeboden. Hierdoor zijn alle vakken meteen toepasbaar in het lesgeven op school. In het tweede jaar loopt elke student een masterstage en verricht hij een afstudeeronderzoek. 

 • De opleiding stelt je (toekomstig) professioneel handelen centraal
 • De vakken liggen allen in de lijn: taalkunde, letterkunde, taalvaardigheid en vakdidactiek
 • De stage en het onderzoek vallen in jaar twee
 
 

Hoe ziet je week eruit?

Je volgt lessen op donderdag en vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur. De lessen zijn zo ingericht dat je de inhoud vaak direct kunt toepassen op de lespraktijk. De meeste studenten combineren de opleiding met hun werk als tweedegraadsdocent. In het tweede jaar van de opleiding lopen ze meestal op hun eigen school stage in de bovenbouw. 

De lessen die je volgt zijn een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. Ze zijn zo ingericht dat je de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen. 

Een studiejaar kent twee semesters van zestien weken. Voor elk tentamen heb je elk studiejaar twee kansen. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek en een herkansingenweek.  

 
 

Toelatingseisen

 • Afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs (tweedegraadsbevoegdheid) in Engels.
 • Heb je een andere vooropleiding, bijvoorbeeld een hbo-opleiding of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied, dan dien je eerst ons flexibele deeltijdprogramma te doorlopen in de bacheloropleiding tot leraar vo. Bekijk hier meer informatie over dit deeltijdprogramma.

Toelating is niet mogelijk wanneer je een havo, vwo of mbo vooropleiding hebt.

 

Placeholder for Fontys video
"Liefde voor het leraarsvak zit in de familie"
Lees het interview met Zuzana (masterstudent)

 

Opbouw

De professionele masteropleiding Leraar Engels in Sittard is opgedeeld in drie leerlijnen om een stevige vakinhoudelijke basis te garanderen. Benieuwd welke vakken bij welke leerlijnen worden gegeven? Lees snel verder. 
Als je een moderne vreemde taal onderwijst, zal je iets moeten weten over hoe je een vreemde taal verwerft en leert en over het onderzoek dat hiernaar gedaan is. Bij het vak Applied Linguistics verdiepen en verbreden we je kennis rondom ‘second language learning theories’ en veranderende visies op taal, communicatie en taalverwerving. Je kijkt naar recente ontwikkelingen in taalkundige theorieën van het leren van een taal en leert daarbij een onderzoekende houding aan te nemen en kritisch te kijken naar de taalverwervingsprocessen die bij je leerlingen plaatsvinden. Daarnaast is er binnen het vak History of Language and Language Change aandacht voor taalverandering in de historische en hedendaagse context van het Engels. Hierbij leer je herkennen welke rol uitspraak, woordenschat, spelling en syntaxis spelen. Daarnaast zal je ook inzicht krijgen in hoe regio, sociale status, sekse en leeftijd invloed hebben op taalgebruik. Het vak Pragmatics besteedt aandacht aan pragmatiek, semantiek, syntaxis en psycholinguïstiek. Je leert analytisch te kijken naar variatie in taalgebruik in verschillende contexten en teksttypes en verdiept je in de principes van ‘conversation analysis’. Deze kennis gebruik je om een ‘classroom discourse analysis’ toe te passen.  
Als je met deze opleiding klaar bent, beheers je het Engels op C2-niveau Grade A of B. Dat betekent dat je vrijwel alles wat je hoort of leest, gemakkelijk kunt begrijpen, inclusief literaire werken en abstracte, structureel of linguïstisch complexe teksten over specialistische onderwerpen op het eigen vakgebied. Bij het vak Academic Writing oefen je met het aanbrengen van een doeltreffende en logische structuur en stijl in academische betogen. Dit zal je tevens voorbereiden op het schrijven van je masteronderzoek in het Engels. Ook je mondelinge spreekvaardigheid dien je op C2-niveau te handhaven.
Letterkunde is een belang- en omvangrijk onderdeel van de dagelijkse lespraktijk van de bovenbouwdocent. In de opleiding zijn er dan ook veel vakken die verschillende literaire genres belichten, zodat je jezelf aan het einde van de opleiding met recht een expert op dit gebied mag noemen. Je zult inzicht krijgen in literatuur-theoretische concepten en benaderingen en deze kunnen inzetten bij concrete teksteninterpretatie en waardering van literaire teksten. Het vak Literature and Culture Survey geeft je een overzicht m.b.t. historische ontwikkeling en kenmerkende literaire werken, schrijvers en stromingen van de Engelstalige letterkunde. Daarnaast zijn er vakken die specifiek inzoomen op een bepaald genre, zoals Literary Criticism and Poetry en Critical Readings of the British Novel. Daarnaast is er aandacht voor Drama en voor Postcolonial Literature en hun specifieke context. Amerikaanse werken zullen tot slot aan bod komen binnen het vak American Studies. 

Vakdidactiek is bij verschillende cursussen geïntegreerd. Daarnaast zijn er twee aparte cursussen. 'Teaching Skills' gaat in op vakdidactische aspecten van taalvaardigheden in de bovenbouw, manieren van toetsen en Task based learning.  

Bij 'Teaching Literature' leer je hoe je literatuurlessen in de bovenbouw effectief vorm kunt geven en hoe je leerlingen aan het lezen krijgt.” 

 
 

Werk/stage

In de laatste fase van je opleiding voer je tijdens je stage een praktijkonderzoek uit. Dit onderzoek stelt je in staat wetenschappelijke inzichten te didactiseren en zo in te zetten dat de toekomstige lespraktijk verbetert. Een mooie missie voor een masterstudent. Het onderzoek is altijd een combinatie van wetenschappelijke literatuur, empirisch onderzoek en didactische inzichten. 

Het praktijkonderzoek is met de stage input voor de allerlaatste stap: het bekwaamheidsexamen. Tijdens dit gesprek toon je je bekwaamheden aan en reflecteer je kritisch op de afgelopen twee jaar. Het gesprek is de drempel van de eerstegraadsbevoegdheid: hoe koppel je dat wat je leerde aan een mooie toekomst als eerstegraads docent. 

Baanmogelijkheden

 • Leraar Engels in de bovenbouw van het havo en vwo
 • Leraar Engels in het mbo en hbo
 • Een brede rol in het onderwijs binnen je schoolinstelling
 • Doorstuderen voor een master Toetsdeskundige, Educational Needs of Leren & Innoveren om je kennis te verbreden.

 

 

Agenda

Online voorlichting
6-7-8 juni
Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Leraar Engels Sittard

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wanneer je overweegt om in te schrijven, neem dan contact met ons op voor een intakegesprek. Dit is een oriënterend gesprek. Samen met de opleidingscoördinator bekijk je het opleidingstraject. Wat is mogelijk in jouw situatie? Kan je de opleiding in twee jaar afronden of is een langer traject een betere optie? 

Niet onbelangrijk daarbij is de vraag of je al in het tweedegraadsgebied werkt en de vraag hoeveel tijd je beschikbaar hebt voor het volgen van de lessen en het maken van de opdrachten. Je krijgt tijdens het gesprek onder andere duidelijkheid over de studieduur, de combinatie studie en werk en lerarenbeurs. 

De intakes vinden gedurende het hele jaar plaats. Het Studenten Informatie Punt (STIP) brengt je in contact met de coördinator van jouw opleiding. Je bereikt STIP op telefoonnummer 08850 79599

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

 • STAP-budget
 • Leven Lang Leren Krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.