Inhoud opleiding

Inhoud

We versterken jouw vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheden en stimuleren een onderzoekende houding. Onze opleiding is geen universitaire masteropleiding, maar een masteropleiding waarin het professioneel opereren als docent centraal staat. De vakdidactiek vertaalt de inhoud naar de lespraktijk. Bovendien zorgt de vakinhoud voor uitbreiding van kennis op expertniveau: onze eerstegraders bieden vanuit een helicopterview de leerstof aan leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo aan.

 • Didactiek

  De didactiek bieden we apart aan in twee verschillende modules, maar is soms ook geïntegreerd in de vakken. Didactics 1 gaat specifiek in op het leren van een moderne vreemde taal in de bovenbouw en draagt bij tot het vormen van een visie hierop. Er wordt aandacht besteed aan de vier vaardigheden, werkvormen die het zelfstandig leren bevorderen, verschillende aspecten van toetsing en het geven van feedback. Er worden verbanden gelegd met Applied Linguistics om te kijken hoe je om kunt gaan met leerproblemen m.b.t. het leren van een vreemde taal. Hierbij is het ook belangrijk om te kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Naast het grote aanbod letterkunde wordt er in Didactics 2 gekeken naar hoe je literatuurlessen geeft in de bovenbouw. Er wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe krijg je leerlingen aan het lezen?’ en er wordt gekeken naar geschikte genres, opdrachten en gebruik van verschillende media. In beide ‘didactics’ cursussen staat ook het ontwerpen van eigen lesmateriaal centraal.

  Studente:

  “This master allows you to reveal the expert in you.”

 • Begeleiding en tijdsinvestering

  Je hebt les op donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Op die dagen ben je dus in Sittard en krijg je les of werk je aan opdrachten. De meeste studenten zijn op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam als tweedegrader en lopen stage in een bovenbouwklas. Op die manier kun je werk en studie goed combineren.

  Bekijk de studiepuntindeling voor de eerste- en tweedejaarsstudenten.

  Studente:

  “The programme builds up on the practical knowledge acquired during the Bachelor’s programme, while offering a plenty of in-depth, theoretical background.”

 • Afstuderen

  Vanzelfsprekend moet je alle vakken voldoende afsluiten en de stage succesvol afronden. In het tweede jaar komt afstuderen in beeld zodra je met je praktijkonderzoek op streek bent. Dit onderzoek start bij je eigen les- en/of schoolsituatie, maar bestrijkt een breder vakdidactisch probleem, dat verder reikt dan de muren van je klaslokaal. Het onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de praktijk, die gebaseerd zijn op literatuurstudie en andere onderzoeksgegevens die je verzameld hebt met behulp van diverse wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

  Zodra alle modulen met een goed resultaat zijn afgesloten, wordt het competentie-examen afgelegd. Als alles goed gaat, heb je in twee jaar je eerstegraadsbevoegdheid.

 • Hoe krijg je les

  Elk studiejaar kent 2 semesters van 16 lesweken en 2 tentamenweken. De docenten vullen de colleges met een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. Opgedane kennis kan meestal meteen in de lespraktijk toegepast worden.

  Elk semester wordt afgesloten met een tentamenweek en een herkansingenweek.

  Onderwijskunde biedt de colleges gezamenlijk aan voor de masteropleidingen Engels, Nederlands en wiskunde. Deze colleges zijn om de 14 dagen op vrijdagmiddag..

  Bekijk de studiepuntindeling voor de eerste- en tweedejaarsstudenten.

  Studente:

  “The depth and academic approach of this master raise you to a higher level - practically and theoretically.”

 • Typerend voor deze opleiding

  De opleiding bouwt geleidelijk op van bachelor naar masterniveau. De vakinhoud en didactiek zijn sterk gerelateerd aan elkaar, zodat je goed wordt voorbereid in je rol als professional en expert. Gedurende de opleiding werk je aan korte opdrachten die je vaardigheden als onderzoeker stimuleren, zodat je tevens goed voorbereid bent op het schrijven van je eindonderzoek.

 • Studierendement

  De master Engels ging in 2015 van start met vijf studenten. Inmiddels zijn er vier afgestudeerd. Van het cohort 2016 liggen de studenten op koers.