Leraar Geschiedenis (deeltijd)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag

Ben je toe aan een carrièreswitch en wil je snel aan de slag in het onderwijs? Ben je al leraar, maar zoek je een nieuwe uitdaging? Of wil je een tweede bevoegdheid halen? Gaat jouw hart sneller kloppen bij de gedachte om les te geven over de historie en ga je hierover graag in gesprek met leerlingen? Dan is de verkorte flexibele deeltijdopleiding Leraar Geschiedenis in Sittard vast iets voor jou!

Over de opleiding

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Geschiedenis wordt afgestemd op jouw vooropleiding, werkervaring en wensen. De opleiding bestaat uit twee of drie delen: een vakinhoudelijk en vakdidactisch deel, een pedagogisch-didactisch deel en het werkplekleren (werk of stage). Samen maken we met jou een programma op maat, met vrijstellingen voor onderdelen die je eerder hebt behaald. De route is voor iedere student anders, maar uiteindelijk wordt iedereen expert in lesgeven en in het vakgebied geschiedenis. 

Waarom de opleiding Leraar Geschiedenis?

 • Flexibele deeltijdopleiding waar we samen je opleiding vorm geven
 • Kleinschalige opleiding waarin jij centraal staat en er veel contact is tussen student en docent
 • Mogelijkheden om te versnellen: met de juiste vooropleiding kan de studie in twee jaar doorlopen worden
 • Een goede mix tussen theorie en praktijk
 • Te combineren met werk en privé

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je niet alleen veel over geschiedenis, maar ook over hoe je die kennis vol enthousiasme en betekenisvol kunt overdragen.  

Je leert over het omgaan met leerlingen, collega’s en ouders. In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uit komt te zien, is afhankelijk van de uitkomsten van je intakegesprek. 

 • Theorie kun je meteen toepassen in de praktijk
 • Lesgebieden: sociale en economische geschiedenis, politieke en bestuurlijke geschiedenis, culturele en mentaliteitsgeschiedenis
 • Vrijstellingen voor eerder behaalde onderdelen mogelijk
 
afspelen
 

Hoe ziet je week eruit?

Hoe je week eruitziet, bepaal je grotendeels zelf. Om de dinsdag volg je tussen 18:00 uur en 21:00 uur colleges over vakinhoudelijke thema’s (Oudheid, Middeleeuwen, Nederlandse Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, e.d.) met je medestudenten. Die combineren de flexibele deeltijdstudie meestal met een baan en/of gezin. Ze werken in het onderwijs of maken tijdens de opleiding de overstap. Wat voor jou de beste keuze is, bepaal je zelf in overleg met je studieloopbaanbegeleider.  

Als student bij Fontys Lerarenopleiding Sittard: 

 • Combineer je werken en leren 
 • Stippel jij jouw eigen studieroute uit 
 
 

Toelatingseisen

Toelating is mogelijk bij een afgeronde hbo- of wo-bachelor en een intakegesprek.

Toelatingstoets 

Er is geen toelatingstoets. 

Programma op maat

Tijdens een intakegesprek wordt er goed gekeken naar eerder verworven kennis en vaardigheden. Zo maken we samen met jou een programma op maat, met vrijstellingen voor onderdelen die je eerder hebt behaald. Neem contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer 08850 79599.

 

'Je krijgt les van professionals'

Lees het interview met Pepijn Wijnhoven (student)

 

Opbouw

In het eerste studiejaar leg je een stevige inhoudelijk basis. Je verdiept je niet alleen in de literatuur, maar leert ook hoe je opgedane kennis effectief in je lessen kunt inzetten. Er worden daarnaast verschillende onderwijskundige modules aangeboden. Veel studenten volgen in het eerste jaar ook al vakken uit leerjaar 2.  

In het eerste jaar krijg je onder meer te maken met de volgende thema’s: Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe tijd en Contemporaine Tijd.  

Voor studenten die nog geen leservaring hebben, worden er verschillende onderwijskundige modules aangeboden, waaronder: oriëntatie op leren en onderwijs, didactiek en klassenmanagement, leerlingbegeleiding en mentoraat, leer- en gedragsstoornissen.  

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs, dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen, indien gewenst kunnen de modulen flexibel gevolgd worden. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar." - Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde

In het tweede studiejaar verdiep je je in de thema’s Mondiale en Internationale Relaties, Veldwerken, Historisch Denken en Redeneren, Nederlandse Geschiedenis, Wereldgeschiedenis en Mens en Maatschappij.  

Tot slot duik je zelfstandig in de overige vakdidactiek, de thema’s Prehistorie en Archeologie en Staatsinrichting en maak je de Landelijke Kennistoets.  

Omdat je bij elk vak zelf kunt kiezen of je het in het eerste of tweede jaar wil volgen, kan je programma er in de praktijk ook anders uitzien. Dat maakt het studeren bij Fontys Lerarenopleiding Sittard heel flexibel. 

 
 

Werk/stage

Bij Fontys Lerarenopleiding Sittard vinden we het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Zet bijvoorbeeld je huidige baan in het onderwijs in als stage. Op welke dag of dagen jij stage wilt lopen, op welke school en op welk moment in het jaar, kan en mag je zelf bepalen. Als je nog geen lesbevoegdheid hebt, doe je op twee plekken werkervaring op: binnen het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) en in het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo).

Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen en werk je aan je bekwaamheden. Als je nog geen onderwijservaring hebt, ga je tijdens je eerste stage ontdekken wat voor docent je bent en wil zijn.

Na je opleiding
Als afgestudeerde van de lerarenopleiding Geschiedenis kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie.

 • Leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs
 • Leraar geschiedenis (of bijvoorbeeld burgerschap) in het mbo
 • Leraar geschiedenis in het bve (volwasseneducatie)
 • Doorstuderen aan de masteropleiding Leraar Geschiedenis voor een eerstegraadsbevoegdheid
 • Werken bij (semi-)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten
 • Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen
 • Werken bij historische instellingen, zoals musea en archief
 
afspelen

 

Meer weten over de opleiding Leraar Geschiedenis Sittard

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Een intakegesprek is een oriënterend gesprek voor jou en voor de opleiding. Je bekijkt samen met de opleidingscoördinator of studieloopbaanbegeleider aan de hand van jouw voorgeschiedenis en wensen hoe jouw opleidingstraject eruit zou komen te zien. Dit gesprek is maatwerk, omdat de opleiding flexibel is en er voor elke student anders uit kan zien.  

Je krijgt tijdens het gesprek duidelijkheid over je vrijstellingen, studieduur, combinatie studie en werk, lerarenbeurs enz. Het is daarom verstandig om eerder verworven diploma’s en certificaten mee te nemen. Na afloop van het gesprek weet je hoe jouw mogelijke studietraject eruit zal zien. 

De intakes vinden gedurende het hele jaar plaats. Via het Studenten Informatie Punt (STIP) kom je in contact met de opleidingscoördinator van jouw opleiding om je gesprek te plannen. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 08850 79599. Op basis van deze persoonlijke kennismaking kijken we hoe de opleiding voor jou eruit zal zien. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Wie een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs volgt, kan in aanmerking komen voor een subsidie of tegemoetkoming. Ons Studenten Informatie Punt (STIP) kan je hierover verder informeren.  

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni.Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.