Leraar Natuurkunde (deeltijd)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag

Ben je toe aan een carrièreswitch en wil je snel aan de slag in het onderwijs? Ben je al leraar, maar zoek je een nieuwe uitdaging? Of wil je een tweede bevoegdheid halen? Ben jij geïnteresseerd in elektriciteit, magnetisme, licht en warmte en vind je het leuk om leerlingen hier iets over bij te brengen? Dan is de verkorte flexibele deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde in Sittard vast iets voor jou!

Over de opleiding

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde wordt afgestemd op jouw vooropleiding, werkervaring en wensen. De opleiding bestaat uit twee of drie delen: een vakinhoudelijk en vakdidactisch deel, een pedagogisch-didactisch deel en het werkplekleren (werk of stage). Samen maken we met jou een programma op maat, met vrijstellingen voor onderdelen die je eerder hebt behaald. De route is voor iedere student anders, maar uiteindelijk wordt iedereen expert in lesgeven en in het vakgebied natuurkunde. 

Waarom de opleiding Leraar Natuurkunde?

 • Flexibele deeltijdopleiding waar je je eigen studie in kunt kleuren
 • Kleinschalige opleiding waarin jij centraal staat en er veel contact is tussen student en docent
 • Mogelijkheden om te versnellen: met de juiste vooropleiding kan de studie in twee jaar doorlopen worden
 • Een goede mix tussen theorie en praktijk
 • Te combineren met werk en privé
 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je niet alleen veel over natuurkunde, maar ook over hoe je die kennis vol enthousiasme kunt overdragen. Natuurlijk leer je ook alles over omgaan met leerlingen, klassen en ouders. In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uit komt te zien, is afhankelijk van de uitkomsten van je intakegesprek. 

 • Theorie kun je meteen toepassen in de praktijk
 • Lesgebieden: chemie, wiskunde, natuurkunde en technologie
 • Vrijstellingen voor eerder behaalde onderdelen mogelijk
 
afspelen
 

Hoe ziet je week eruit?

Op maandagavond en incidenteel op donderdagavond volg je tussen 18.00 uur en 21.30 uur colleges over bijvoorbeeld mechanica, trillingen en golven atoom- en kernfysica, weerkunde en relativiteitstheorie. De colleges volg je samen met je medestudenten die de flexibele deeltijdstudie meestal combineren met een baan en/of gezin. Ze werken al in het onderwijs of maken tijdens de opleiding de overstap. 

Als student bij Fontys Lerarenopleiding Sittard: 

 • Combineer je werken en leren 
 • Stippel jij jouw eigen studieroute uit 
 
 

Toelatingseisen

Toelating met havo/vwo
Geen toelating mogelijk.

Mbo-toelating
Je bent toelaatbaar met een afgeronde technische mbo-opleiding en enkele jaren werkervaring. Je doet niet 2 maar 4 jaar over de opleiding. Dit komt onder meer omdat je nog een minor volgt en een APO maakt.

Opleidingsspecifiek
Je bent toelaatbaar met een technische hbo- of wo-bachelor (wel of niet afgerond) en enige werkervaring. Door de aanverwante vooropleiding ben je in het bezit van veel vakinhoudelijke vrijstellingen en kun je het tweejarig traject volgen.

Toelatingstoets
Er is geen toelatingstoets.

 

‘Kleine school, grote samenhorigheid’

Lees het interview met Benny Paumen (student)

 

Opbouw

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde is niet alleen qua inhoud flexibel, maar ook qua tijd. Studenten met een mbo-achtergrond zijn bijvoorbeeld toelaatbaar en doen gemiddeld 4 jaar over de opleiding, terwijl studenten met veel relevante studie- en werkervaring het traject met veel vrijstellingen in 2 jaar kunnen afronden. We kijken bij Fontys Lerarenopleiding Sittard dus echt per student wat de beste leerroute is. Om je toch een beeld van de opleiding te geven, vertellen we je hoe een leerjaar er uit zou kunnen zien.  

In het eerste leerjaar leg je een stevige inhoudelijke basis. Je doet kennis op over de kernvakken mechanica, elektriciteit, warmteleer en optica. Ook wordt er een basis gelegd in scheikunde en wordt je wiskundekennis verder verdiept. Bij vakdidactiek leer je hoe je die kennis effectief in je lessen kunt inzetten. Ook worden er verschillende onderwijskundige modules aangeboden.  


In het eerste jaar leer je tijdens het natuurkundig practicum hoe je experimenten opzet en hoe je de betrouwbaarheid van je uitkomsten vastlegt. Bij vakdidactiek maak je kennis met verschillende visies op natuurwetenschappelijk onderwijs en leer je hoe je je leerlingen kunt interesseren voor het vak natuurkunde.  

Je krijgt veel concrete handreikingen die je in je eigen lessen meteen kunt toepassen. Bijvoorbeeld hoe je een demonstratieproef opzet en hoe je gebruik kunt maken van cartoons om leerlingen te laten nadenken over natuurkundige verklaringen. 
 
Voor studenten die nog geen leservaring hebben, worden er verschillende onderwijskundige modules aangeboden, waaronder: oriëntatie op leren en onderwijs, didactiek en klassenmanagement, leerlingbegeleiding en mentoraat, leer- en gedragsstoornissen.  

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs, dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen, indien gewenst kunnen de modulen flexibel gevolgd worden. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar." - Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde

Na het eerste leerjaar wordt je kennis in de natuurkunde verder verdiept in meer fundamentele modules zoals atoom- en kernfysica, en relativiteitstheorie. Daarnaast volg je enkele modules waarin veel natuurkundige kennis in samenhang wordt gebruikt zoals weerkunde, sterrenkunde en biofysica.  

In het hogere leerjaar wordt voor vakdidactiek een set opdrachten aangeboden die je tijdens je stages moet uitvoeren.  

Je kunt bij de flexibele deeltijdopleiding Leraar Natuurkunde zelf beslissen wanneer je een vak volgt en er tentamen in aflegt. Je kunt namelijk na elke periode in elk willekeurig vak tentamen afleggen. Je bepaalt dus zelf, of in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider, hoe snel je de opleiding doorloopt. 

 
 

Werk/stage

Bij Fontys Lerarenopleiding Sittard vinden we het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Zet bijvoorbeeld je huidige baan in het onderwijs in als stage. Op welke dag of dagen jij stage wilt lopen, op welke school en op welk moment in het jaar, kan en mag je zelf bepalen. Als je nog geen lesbevoegdheid hebt, doe je op twee plekken werkervaring op: binnen het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) en in het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo).  

Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen en werk je aan je bekwaamheden. Als je nog geen onderwijservaring hebt, ga je tijdens je eerste stage ontdekken wat voor docent je bent en wil zijn. 

Na je opleiding 

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding natuurkunde kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie. 

Baanmogelijkheden

 • Leraar natuurkunde in het voortgezet onderwijs
 • Leraar natuurkunde in het mbo
 • Leraar natuurkunde in het bve (volwasseneducatie)
 • Doorstuderen aan de masteropleiding Leraar Natuurkunde voor een eerstegraadsbevoegdheid
 • Werken bij (semi)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten
 • Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen

 
afspelen

 

Meer weten over de opleiding Leraar Natuurkunde Sittard

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Een intakegesprek is een oriënterend gesprek voor jou en voor de opleiding. Je bekijkt samen met de opleidingscoördinator of studieloopbaanbegeleider aan de hand van jouw voorgeschiedenis en wensen hoe jouw opleidingstraject eruit zou komen te zien. Dit gesprek is maatwerk, omdat de opleiding flexibel is en er voor elke student anders uit kan zien.  

Je krijgt tijdens het gesprek duidelijkheid over je vrijstellingen, studieduur, combinatie studie en werk, lerarenbeurs enz. Het is daarom verstandig om eerder verworven diploma’s en certificaten mee te nemen. Na afloop van het gesprek weet je hoe jouw mogelijke studietraject eruit zal zien. 

De intakes vinden gedurende het hele jaar plaats. Via het Studenten Informatie Punt (STIP) kom je in contact met de opleidingscoördinator van jouw opleiding om je gesprek te plannen. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 08850 79599. Op basis van deze persoonlijke kennismaking kijken we hoe de opleiding voor jou eruit zal zien. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Wie een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs volgt, kan in aanmerking komen voor een subsidie of tegemoetkoming. Ons Studenten Informatie Punt (STIP) kan je hierover verder informeren.  

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni.Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.