• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

De eerstegraadslopleiding Nederlands is toegankelijk als je een tweedegraadsbevoegheid Nederlands of een educatieve minor naast een universitaire bachelor Nederlands hebt. In Sittard kun je in twee jaar je diploma behalen op een kleinschalige lerarenopleiding met een ervaren en deskundig team. Je kunt ook langer dan twee jaar over de opleiding doen. We bekijken graag samen jouw persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Onze opleiding leidt op tot de graad Master of Education. In de onderwijsmond ben je dan eerstegrader Nederlands.

Studente: "Mooie mix van de verschillende leerlijnen."
Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten?

We zijn een tweejarige opleiding met colleges op donderdag en vrijdag. Overdag. We noemen dit deeltijd, omdat het geen fulltimestudie is (90 studiepunten in twee jaar: 90 x 28 uur). Tegelijkertijd noemen we dit ook voltijd, omdat de meeste studenten op de drie andere dagen werken op een school die de studie steunt en die je stagelessen biedt. Zo ontstaat een ‘blended-variant’. Twee derde van de opleiding beslaat intensieve vakinhoudelijke en -didactische verdieping. Het andere deel van de opleiding bestaat uit onderwijskunde, pedagogiek, een masterstage van minstens 60 lesuren (in 2 jaar) en een afstudeeronderzoek.

Wat verwachten we van jou

Nieuwsgierigheid, zelfdiscipline en tijd. Na je bachelor een master volgen is namelijk niet vanzelfsprekend. Je combineert de studie waarschijnlijk met een baan en een ongetwijfeld druk privéleven. De studie moet in je week passen. Houd rekening met zo’n 30 uur studiebelasting per week inclusief lessen en stage

Studente: "De investering is groot, maar je krijgt er ook veel voor terug."