Arbeids- en carrièreperspectief

De masteropleiding Leraar Nederlands leidt je op om les te geven aan de bovenbouw van havo en vwo. Met de eerstegraadsbevoegdheid mag je ook lesgeven in het hbo.
Leraren Nederlands komen al lange tijd gemakkelijk aan het werk. Op de bacheloropleiding verlaat al een tijd geen student de lerarenopleiding zonder baan. Dit werd ook voorspeld door de Nota Werken in het Onderwijs. 

Schoolleiders geven aan dat tweede- en eerstegraders Nederlands moeilijk te vinden zijn: de vacatures staan relatief lang open.