Subsidiemogelijkheden

De Lerarenbeurs

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming van maximaal 7.700 euro per jaar voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan de school subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. De lerarenbeurs kan aangevraagd worden van 1 april tot 1 juli. Voor meer informatie over de lerarenbeurs klik hier.

Tegemoetkoming leraren

Wanneer je nog niet werkzaam bent in het onderwijs en/of geen lerarenbeurs kunt aanvragen, kom je wellicht in aanmerking voor de tegemoetkoming leraren. Klik hier voor de voorwaarden.