Werkplekleren (stage)

Bij de start van je deeltijdopleiding Leraar Pedagogiek ben je tenminste 8 uur per week werkzaam in het pedagogisch/didactisch werkveld. Dit mag zowel vrijwilligerswerk als een betaalde baan zijn. Er wordt vanuit gegaan dat studenten tijdens hun studie andere taken gaan vervullen op een ander niveau. Voor de postpropedeuse modules wordt uitgegaan van het eindniveau.

Na de opleiding

De opleiding Leraar Pedagogiek bereidt voor op het docentschap voor de (ped)agogische beroepsopleidingen in het mbo. Ook buiten het onderwijs zijn er mogelijkheden, zoals het verzorgen van trainingen, het begeleiden van opleidingstrajecten of het ontwikkelen van lesmateriaal. Je kunt aan de slag in functies waarin je werkt aan:

  • docent Pedagogiek of Sociale Vaardigheden of Ontwikkelingspsychologie in het mbo
  • docent Loopbaan Leren en Burgerschap bij alle (v)mbo opleidingen
  • beroepspraktijkvorming (stages)
  • onderwijsontwikkeling
  • het begeleiden van collega's

Doorstuderen

Er zijn diverse mogelijkheden voor een vervolgstudie. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-master EN (Educational Needs) of een specialisatie Pedagogiek & Onderwijskunde aan de universiteit.

 
afspelen