Inhoud opleiding

Inhoud

In de opleiding staan o.a. docenttaken van alledag centraal. Je denkt na over wat een goede leraar is en maakt kennis met de vakdidactische beginselen. Binnen de opleiding toon je aan dat je pedagogisch en didactisch bekwaam bent: in alledaagse taken (lessen maken, uitvoeren, begeleiden, evalueren en beoordelen, voortgang plannen en feedback geven); in jaartaken (programma maken, bijstellen, verbeteren, afstemmen op leerlingen en evalueren) en dat je alles binnen de context van de schoolorganisatie kunt uitvoeren.