Leraar Wiskunde (deeltijd)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag

Ben je toe aan een carrièreswitch of op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je snel aan de slag in het onderwijs? Ben je al leraar en wil je een tweede bevoegdheid halen? Ben jij geïnteresseerd in rekenen en wiskunde? Lijkt het je een uitdaging om het vak begrijpelijk en op een leuke manier op leerlingen over te brengen? Dan is de flexibele deeltijdopleiding Leraar Wiskunde in Sittard iets voor jou!

Over de opleiding

Als leraar ben je verantwoordelijk voor het overbrengen van kennis in een veilig en stimulerend leerklimaat. Tijdens de opleiding leer je hoe je de lesstof op een goede manier kunt overbrengen en vakinhoudelijke aspecten van de wiskunde zoals analyse, meetkunde en statistiek. Daarnaast leer je hoe je met verschillen omgaat, hoe je groepsprocessen begeleidt en hoe je communicatiefvaardig wordt. Typerend voor onze flexibele deeltijdopleiding Leraar Wiskunde is onze persoonlijke aandacht, het hoge kennisniveau en de praktijkgerichtheid. Onze opleiding is maatwerk, daarom kun je, afhankelijk van je vooropleiding, in twee jaar tijd je lessbevoegdheid halen. 

Waarom de opleiding Leraar Wiskunde?

 • Een op maat gemaakte flexibele deeltijdopleiding 
 • Een kleinschalige opleiding met veel persoonlijke aandacht
 • Mogelijkheden om te versnellen: met de juiste vooropleiding kan de studie in twee jaar doorlopen worden
 • We hanteren ‘teach what you preach’ tijdens de theorielessen
 • Te combineren met werk en privé

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je niet alleen veel over wiskunde, maar ook over hoe je die kennis vol enthousiasme kunt overdragen. Ook leer je alles over omgaan met leerlingen, klassen en ouders. In de praktijk pas je de geleerde theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uit komt te zien, is afhankelijk van je intakegesprek en jouw keuzes. 

 • Theorie kun je meteen toepassen in de praktijk
 • Lesgebieden: algemene wiskundige vaardigheden, algebra, analyse, meetkunde, statistiek en kansrekening en overige wiskundige onderwerpen en wiskundedidactiek
 • Vrijstellingen voor eerder behaalde onderdelen mogelijk
 
afspelen
 

Hoe ziet je week eruit?

Hoe je week eruitziet, bepaal je grotendeels zelf. Op maandag en dinsdag volg je vakinhoudelijke modules en op woensdag volg je vakdidactische of pedagogische modules met je medestudenten. Alle avonden zijn de colleges tussen 18.00 uur en 21.30 uur.  Wat voor jou de beste keuze is, bepaal je zelf in overleg met je studieloopbaanbegeleider.  

Als student bij Fontys Lerarenopleiding Sittard: 

 • Combineer je werken en leren 
 • Stippel jij jouw eigen studieroute uit 
 
 

Toelatingseisen

Toelating met havo/vwo
Geen toelating mogelijk

Mbo-toelating
Je bent toelaatbaar met een certificaat voor wiskunde B op havoniveau, eventueel behaald via de intern aangeboden bijspijkercursus.

Opleidingsspecifiek
Je bent toelaatbaar met een afgeronde hbo- of wo-bachelor én wiskunde B op havo-niveau of wiskunde A op vwo-niveau.

Toelatingstoets
Er is geen toelatingstoets.

 

‘De perfecte oplossing’

Lees het interview met Kirsten Meier (student)

 

Opbouw

In het eerste jaar start je, afhankelijk van je vooropleiding, vaak eerst met de propedeusevakken. Je legt een diepere, stevige inhoudelijke basis en werkt aan je eigen wiskundevaardigheid. Daarnaast volg je naar eigen keuze het pedagogisch en/of vakdidactisch traject. Bij vakdidactiek leer je meer over werkvormen die je tijdens jouw stage bij diverse leergebieden kunt inzetten. Het pedagogisch traject biedt 4 verschillende onderwijskundige modules aan.  

Het kan zijn dat je in het eerste jaar niet alle vakinhoudelijke modules van de propdeuse hoeft te volgen, bijvoorbeeld wanneer je vrijstellingen hebt gekregen. Dit kan bijvoorbeeld  wanneer je op het vwo wiskunde B hebt gehaald of een hbo-achtergrond met wiskundige inslag hebt.  

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs, dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen, indien gewenst kunnen de modulen flexibel gevolgd worden. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar." Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde

In leerjaar 2, en eventueel de volgende leerjaren volg je de resterende nog openstaande vakken/modulen. 

We bieden onze flexibele deeltijdstudenten ook de mogelijkheid om modules met de voltijdopleiding te volgen. Zo worden toetsen bijvoorbeeld samen met voltijdstudenten aangeboden, om op deze manier meer modules te kunnen afronden in een periode en dus de studie te verkorten. 

 
 

Werk/stage

Bij Fontys Lerarenopleiding Sittard vinden we het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Zet bijvoorbeeld je huidige baan in het onderwijs in als stage. Op welke dag of dagen jij stage wilt lopen, op welke school en op welk moment in het jaar, kan en mag je zelf bepalen. Als je nog geen lesbevoegdheid hebt, doe je op twee plekken werkervaring op: binnen het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) en in het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo).  

Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen en werk je aan je bekwaamheden. Als je nog geen onderwijservaring hebt, ga je tijdens je eerste stage ontdekken wat voor docent je bent en wil zijn. 

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding wiskunde kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie.  

Baanmogelijkheden

 • Leraar wiskunde in het voortgezet onderwijs 
 • Leraar wiskunde in het mbo 
 • Leraar wiskunde in het bve (volwasseneducatie)
 • Doorstuderen aan de masteropleiding Leraar Wiskunde voor een eerstegraadsbevoegdheid
 • Werken bij (semi)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten 
 • Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen

 
afspelen

 

Meer weten over de opleiding Leraar Wiskunde Sittard

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Een intakegesprek is een oriënterend gesprek voor jou en voor de opleiding. Je bekijkt samen met de opleidingscoördinator of studieloopbaanbegeleider aan de hand van jouw voorgeschiedenis en wensen hoe jouw opleidingstraject eruit zou komen te zien. Dit gesprek is maatwerk, omdat de opleiding flexibel is en er voor elke student anders uit kan zien.  

Je krijgt tijdens het gesprek duidelijkheid over je vrijstellingen, studieduur, combinatie studie en werk, lerarenbeurs enz. Het is daarom verstandig om eerder verworven diploma’s en certificaten mee te nemen. Na afloop van het gesprek weet je hoe jouw mogelijke studietraject eruit zal zien. 

De intakes vinden gedurende het hele jaar plaats. Via het Studenten Informatie Punt (STIP) kom je in contact met de opleidingscoördinator van jouw opleiding om je gesprek te plannen. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 08850 79599. Op basis van deze persoonlijke kennismaking kijken we hoe de opleiding voor jou eruit zal zien. 

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Wie een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs volgt, kan in aanmerking komen voor een subsidie of tegemoetkoming. Ons Studenten Informatie Punt (STIP) kan je hierover verder informeren.  

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni.Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.