Inhoud opleiding

Inhoud

Vakmanschap en meesterschap zijn beiden heel belangrijk voor een leraar. We besteden in de opleiding hieraan ongeveer evenveel tijd. Hoe dit er precies voor jou komt uit te zien is afhankelijk van het maatwerktraject. De mate waarin je moet studeren voor de vakinhoud en de pedagogisch didactische vakken kan dus verschillen. Veel aandacht wordt besteed aan algemene didactiek/pedagogiek met onderdelen als: oriëntatie leren & onderwijzen; didactiek & klassenmanagement; leer- en gedragsstoornissen; leerlingbegeleiding & mentoraat. Tijdens de stage breng je de theorie in praktijk. Je begint straks goed toegerust aan je carrière, want goed lesgeven is een kunst en daagt je uit. Elke dag weer!

Maatwerk

Een maatwerktraject is een verkort traject dat je in deeltijd kunt volgen als je al bepaalde kennis en ervaring in huis hebt. Fontys Lerarenopleidingen Sittard biedt de maatwerktrajecten in de vakken Duits, Engels, Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde en wiskunde.