‘De perfecte oplossing’

Lees het interview met Kirsten Meier (student)

 

Opbouw

In het eerste jaar start je, afhankelijk van je vooropleiding, vaak eerst met de propedeusevakken. Je legt een diepere, stevige inhoudelijke basis en werkt aan je eigen wiskundevaardigheid. Daarnaast volg je naar eigen keuze het pedagogisch en/of vakdidactisch traject. Bij vakdidactiek leer je meer over werkvormen die je tijdens jouw stage bij diverse leergebieden kunt inzetten. Het pedagogisch traject biedt 4 verschillende onderwijskundige modules aan.  

Het kan zijn dat je in het eerste jaar niet alle vakinhoudelijke modules van de propdeuse hoeft te volgen, bijvoorbeeld wanneer je vrijstellingen hebt gekregen. Dit kan bijvoorbeeld  wanneer je op het vwo wiskunde B hebt gehaald of een hbo-achtergrond met wiskundige inslag hebt.  

"Kom je uit het bedrijfsleven en maak je de overstap naar het onderwijs, dan krijg je in vier pedagogisch-didactische modulen de onderwijskundige kennis die je nodig hebt in de praktijk. Wat je leert, kun je tijdens je stages of in je werk vaak meteen gebruiken. Er is een aanbevolen volgorde van de modulen, indien gewenst kunnen de modulen flexibel gevolgd worden. Je kunt zelfs starten met een module als de vorige nog loopt. Bij de pedagogisch-didactische modulen zitten studenten van alle vakken bij elkaar, zo leer je niet alleen van de opleiders maar ook van elkaar." Arjan Endeman, lerarenopleider onderwijskunde

In leerjaar 2, en eventueel de volgende leerjaren volg je de resterende nog openstaande vakken/modulen. 

We bieden onze flexibele deeltijdstudenten ook de mogelijkheid om modules met de voltijdopleiding te volgen. Zo worden toetsen bijvoorbeeld samen met voltijdstudenten aangeboden, om op deze manier meer modules te kunnen afronden in een periode en dus de studie te verkorten.