Studiekosten

Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding, ga dan naar de collegegeldmeter.

Overige kosten


Naast collegegeld moet je ook rekening houden met kosten voor boeken, readers, schrijfmateriaal en computer- en internetfaciliteiten. Deze kosten verschillen per opleidingsjaar

Tegemoetkoming leraren


Wie een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs volgt, kan in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor leraren. Je mag dan geen recht hebben op een andere vorm van financiering via de DUO-IB-Groep. Deze tegemoetkoming heeft betrekking op het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten. Dit is een gift die je niet hoeft terug te betalen. Kijk voor meer informatie op DUO-IB-Groep bij ‘tegemoetkoming leraren’.

Tegemoetkoming kosten

Als je deze opleiding gaat volgen, kun je in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor leraren. Je mag dan geen recht hebben op een andere vorm van financiering via de DUO-IB-Groep. Deze tegemoetkoming heeft betrekking op het collegegeld en een tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is een gift die je niet hoeft terug te betalen. Kijk voor meer informatie op DUO-IB-Groep bij ‘tegemoetkoming leraren’.

Ben je al als bevoegd leraar werkzaam in het onderwijs, dan kun je een beroep doen op de Lerarenbeurs. Deze beurs geldt voor maximaal drie studiejaren en hoeft niet te worden terugbetaald als je minimaal 15 studiepunten per jaar behaalt.

Kijk voor alle regelingen op de site van DUO