Werk/stage

Bij Fontys Lerarenopleiding Sittard vinden we het belangrijk dat je de opleiding goed kunt combineren met je werk. Daarom loop je stage op de manier die bij jou past. Zet bijvoorbeeld je huidige baan in het onderwijs in als stage. Op welke dag of dagen jij stage wilt lopen, op welke school en op welk moment in het jaar, kan en mag je zelf bepalen. Als je nog geen lesbevoegdheid hebt, doe je op twee plekken werkervaring op: binnen het beroepsonderwijs (vmbo of mbo) en in het algemeen vormend onderwijs (havo of vwo).  

Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen en werk je aan je bekwaamheden. Als je nog geen onderwijservaring hebt, ga je tijdens je eerste stage ontdekken wat voor docent je bent en wil zijn. 

Als afgestudeerde van de lerarenopleiding wiskunde kun je meteen gaan werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie (bve). Een leraar is allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie.  

Baanmogelijkheden

  • Leraar wiskunde in het voortgezet onderwijs 
  • Leraar wiskunde in het mbo 
  • Leraar wiskunde in het bve (volwasseneducatie)
  • Doorstuderen aan de masteropleiding Leraar Wiskunde voor een eerstegraadsbevoegdheid
  • Werken bij (semi)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten 
  • Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen

 
afspelen