Sprint naar content
Profiel

Leraar Wiskunde (professionele master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Voltijd
Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dagen

Wil je graag je eerstegraadsbevoegdheid behalen? Ben je op zoek naar meer verdieping in wiskunde? Wil je graag een masteropleiding volgen waarin jouw handelen als leraar centraal staat? Wil je met leerlingen uit de bovenbouw werken? Dan is de tweejarige professionele master Leraar Wiskunde in Sittard de opleiding voor jou.

Over de opleiding

De professionele master Leraar Wiskunde in Sittard biedt jou de mogelijkheid om in twee jaar je bevoegdheid te behalen. De lerarenopleiding in Sittard is een kleinschalige opleiding met ervaren en deskundige opleiders. Als je langer wilt doen over de studie is een persoonlijk gesprek daarover altijd mogelijk. We plannen dan de beste route voor jou. 

Als docent moet je vakinhoudelijk sterk zijn tijdens het uitoefenen van je beroep. De master gaat uitgebreid in op het lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo. 

Waarom de master Leraar Wiskunde?

 • De opleiding is kleinschalig met ervaren docenten
 • De opleiding kun je in twee jaar voltooien
 • De opleiding geeft je de kans werk en studie goed te combineren

 

Wat ga je leren?

De opleiding bestaat voor twee derde uit intensieve vakinhoudelijke en -didactische verdieping. In de vakinhoudelijke modulen leer je meer over wiskunde, terwijl je in de vakdidactische modulen het leren van wiskunde onder de loep neemt. Het andere deel van de opleiding bestaat uit onderwijskunde, pedagogiek, een masterstage in het tweede jaar en een afstudeeronderzoek.  

 • De opleiding stelt je (toekomstig) professioneel handelen centraal
 • Je volgt vakken zoals analyse, meetkunde, algebra
 • In jaar twee loop je stage en voer je onderzoek uit
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Student Roy

Over zijn master Leraar Wiskunde
 

Hoe ziet je week eruit?

Je volgt lessen op donderdag en vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur. De lessen zijn zo ingericht dat je de inhoud vaak direct kunt toepassen op de lespraktijk. De meeste studenten combineren de opleiding met hun werk als tweedegraadsdocent. In het tweede jaar van de opleiding lopen ze meestal op hun eigen school stage in de bovenbouw. 

De lessen die je volgt zijn een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie.  

Een studiejaar kent twee semesters van zestien weken. Voor elk tentamen heb je elk studiejaar twee kansen. Elk semester wordt afgesloten met een tentamenweek en een herkansingenweek.  

 
 

Toelatingseisen

 • Afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs (tweedegraadsbevoegdheid) in wiskunde.
 • Heb je een andere vooropleiding, bijvoorbeeld een hbo-opleiding of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied, dan dien je eerst ons flexibele deeltijdprogramma te doorlopen in de bacheloropleiding tot leraar vo. Bekijk hier meer informatie over dit deeltijdprogramma.

Toelating is niet mogelijk wanneer je een havo, vwo of mbo vooropleiding hebt.

 

Placeholder for Fontys video
"Fascinatie voor het leraarsvak ontstond op de basisschool"
Lees het interview met Roy (masterstudent)

 

Opbouw

De professionele masteropleiding Leraar Wiskunde in Sittard is opgedeeld in drie leerlijnen om een stevige vakinhoudelijke basis te garanderen. Benieuwd welke inhouden bij welke leerlijnen worden gegeven? Lees snel verder. 

Het vakinhoudelijke deel van de opleiding bestaat uit vijf wiskundedomeinen: analyse, meetkunde, algebra en discrete wiskunde, statistiek en kansrekening en wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen. Elk domein heeft zijn eigen kenmerken. Daarnaast is er voortdurend overlap tussen alle domeinen.  

Domein analyse 

Waarom bewegen planeten in elliptische banen rondom de zon? Hoe kunnen de effecten van verschillende rentes voorspeld worden in de economie? Wanneer is radioactief materiaal zodanig vervallen dat het veilig is om het te hanteren? Het domein analyse gaat over veranderingen. In de modulen behorende bij dit domein leer je technieken waarmee je deze veranderingen leert te beschrijven en hanteren. Concepten als limieten, differentiëren, integreren en continuïteit staan hierin centraal. De technieken uit de analyse bieden bruikbare gereedschappen om processen uit de natuur of samenleving te beschrijven. Hierdoor krijg je inhoudelijk directe input voor jouw wiskundelessen. 

Domein meetkunde 

In het domein meetkunde worden allerlei facetten van verschillende typen meetkunde bestudeerd, zoals de Euclidische, niet-Euclidische, perspectivische, projectieve en analytische meetkunde. Je leert over de rechte van Wallace, de rechte van Euler, de driehoek van Morley, de stelling van Steiner en veel meer.  

Domein algebra en discrete wiskunde 

Wat zijn markovprocessen? Wat zijn toepassingen van een leontief model? Hoe kan een bericht versleuteld verstuurd worden, zodanig dat alleen de ontvanger het bericht kan ontsleutelen? Welke rol spelen priemgetallen in onze digitale maatschappij? Dit soort vraagstukken worden in de modulen behorende bij het domein algebra en discrete wiskunde bekeken. Technieken uit de lineaire algebra, getaltheorie en grafentheorie worden gebruikt om maatschappelijke vraagstukken te analyseren.  

Domein statistiek en kansrekening 

Statistiek is niet meer weg te denken uit allerlei aspecten in de wetenschap, politiek, economie, psychologie, media en de samenleving in het geheel. Het domein statistiek en kansrekening is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Des te meer, omdat jij jouw leerlingen moet voorbereiden op een vervolgopleiding waarin in veel gevallen statistiek een plaats heeft. 

Domein wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen 

De inhouden van het domein wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen zijn onmisbaar om op een filosofische wijze naar de wetenschap wiskunde te kijken. Klopt de wetenschap eigenlijk wel? Wat is het prille begin van de wiskunde en op welke fundamenten is de wiskunde gebouwd? Bevat de wiskunde fouten?  Heeft iets of iemand de wiskunde gemaakt of creëert de mensheid de wiskunde? Je gaat bij dit domein wiskunde gebruiken om de wiskunde te analyseren. 

Vakdidactiek bevindt zich op het snijvlak van vakinhoudelijke en pedagogische kennis. Hoe breng je wiskunde over en zorg je ervoor dat de lesstof zo goed mogelijk blijft hangen? Hoe pak je dit aan voor onderwerpen die specifiek in de bovenbouw van het havo en vwo behandeld worden? 

In deze opleiding bekijk je vraagstukken zoals: waarom leren we wiskunde? Wat zijn de doelen en wat is de relevantie van het wiskundeonderwijs? Aan de hand van verschillende wiskundecurricula – zowel nationaal als internationaal – krijg je een steeds rijker antwoord op deze vragen. De mogelijkheden van wiskundetoetsing ontbreekt hier niet in. 

Naast vraagstukken die met (het schoolvak) wiskunde te maken hebben, wordt ook domeinspecifieke vakdidactiek bekeken. Wat is belangrijk als je een les geeft over de standaardfunctie van de natuurlijke logaritme? Hoe pak je een les aan over de afstandsformule bij analytische meetkunde? Wat mag absoluut niet ontbreken in de manier van uitleg bij een gemiddelde bij statistiek? 

 
 

Werk/stage

In de laatste fase van je opleiding voer je tijdens je stage een praktijkonderzoek uit. Dit onderzoek stelt je in staat wetenschappelijke inzichten te didactiseren en zo in te zetten dat de toekomstige lespraktijk verbetert. Een mooie missie voor een masterstudent. Het onderzoek is altijd een combinatie van wetenschappelijke literatuur, empirisch onderzoek en didactische inzichten. 

Het praktijkonderzoek is met de stage input voor de allerlaatste stap: het bekwaamheidsexamen. Tijdens dit gesprek toon je je bekwaamheden aan en reflecteer je kritisch op de afgelopen twee jaar. Het gesprek is de drempel van de eerstegraadsbevoegdheid: hoe koppel je dat wat je leerde aan een mooie toekomst als eerstegraads docent. 

De masteropleiding Leraar Wiskunde in Sittard leidt je op om les te geven aan de bovenbouw van het havo en vwo. Met de eerstegraadsbevoegdheid mag je ook lesgeven in het hbo. 

Baanmogelijkheden

 • Leraar Wiskunde in de bovenbouw van het havo en vwo
 • Leraar Wiskunde in het mbo en hbo
 • Een brede rol in het onderwijs binnen je schoolinstelling
 • Doorstuderen voor een master Toetsdeskundige, Educational Needs of Leren & Innoveren om je kennis te verbreden

 

 

Agenda

Online voorlichting
6-7-8 juni
Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Leraar Wiskunde Sittard

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wanneer je overweegt om in te schrijven, neem dan contact met ons op voor een intakegesprek. Dit is een oriënterend gesprek. Samen met de opleidingscoördinator bekijk je het opleidingstraject. Wat is mogelijk in jouw situatie? Kan je de opleiding in twee jaar afronden of is een langer traject een betere optie? 

Niet onbelangrijk daarbij is de vraag of je al in het tweedegraadsgebied werkt en de vraag hoeveel tijd je beschikbaar hebt voor het volgen van de lessen en het maken van de opdrachten. Je krijgt tijdens het gesprek onder andere duidelijkheid over de studieduur, de combinatie studie en werk en lerarenbeurs. 

De intakes vinden gedurende het hele jaar plaats. Het Studenten Informatie Punt (STIP) brengt je in contact met de coördinator van jouw opleiding. Je bereikt STIP op telefoonnummer 08850 79599

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.