• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

Over de opleiding

De eerstegraadslopleiding wiskunde is toegankelijk als je een tweedegraadsbevoegheid wiskunde hebt. In Sittard behaal je in twee jaar je diploma op een kleinschalige lerarenopleiding met een ervaren en deskundig team. Scholen ontvangen graag eerstegraders: de werkgelegenheid is goed. Ook de omstandigheden zijn goed: de lerarenbeurs is mooi en de tegemoetkomingen zijn aantrekkelijk… Onze opleiding leidt op tot de graad Master of Education. In de onderwijsmond ben je dan eerstegrader.

Student: “Bij de masteropleiding wiskunde in Sittard krijg je een stevige vakinhoudelijke en vakdidactische basis.”

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten?

We zijn een tweejarige opleiding met lessen op donderdag en vrijdag. Overdag. We noemen dit deeltijd, omdat het geen fulltimestudie is (90 studiepunten in twee jaar: 90 x 28 uur). Tegelijkertijd noemen we dit ook voltijd, omdat de meeste studenten op de drie andere dagen werken op een school die de studie steunt en die je stagelessen biedt.
Twee derde van de opleiding beslaat intensieve vakinhoudelijke en -didactische verdieping. Het andere deel van de opleiding bestaat uit onderwijskunde, een masterstage van minstens 60 lesuren (in twee jaar) en een afstudeeronderzoek. 

Student: “Doordat donderdagen en vrijdagen lesdagen op het instituut zijn, word je enorm gemotiveerd om de opgedane kennis meteen in eigen lessen toe te passen. ”

Wat verwachten wij van jou?

Nieuwsgierigheid, zelfdiscipline en tijd. Na je bachelor een master volgen is namelijk niet vanzelfsprekend. Je combineert de studie waarschijnlijk met een baan en een ongetwijfeld druk privéleven. De studie moet in je week passen. Houd rekening met zo’n 30 uur studiebelasting per week inclusief colleges en stage.

Open dag - 16 maart

Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze

Opleidingstype
Master
Locatie
Sittard
Startmoment(en)
September
Studieduur
24 maanden
Graad (titel)
Master of Education