Carrièreperspectief

Fontys Lerarenopleiding Sittard biedt de vakinhoudelijke masteropleidingen Leraar Wiskunde, Engels en Nederlands. Deze kernvakken zijn de regionale en landelijke 'tekortvakken' en bieden een uitstekend carrièreperspectief.

Arbeids- en carrièreperspectief

De masteropleiding Leraar wiskunde leidt je op om les te geven aan de bovenbouw van havo en vwo. Met de eerstegraadsbevoegdheid mag je ook lesgeven in het hbo.

Leraren wiskunde komen al lange tijd gemakkelijk aan het werk. Op de bacheloropleiding verlaat al een tijd geen student de lerarenopleiding zonder baan. Dit werd ook voorspeld door de Nota Werken in het Onderwijs. 

Schoolleiders geven aan dat tweede- en eerstegraders wiskunde moeilijk te vinden zijn: de vacatures staan relatief lang open. De meest recente arbeidsmarktgegevens vind je per regio op deze site.