Subsidiemogelijkheden

Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters

Voor deze master is het mogelijk om de Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters aan te vragen, de hoogte van deze éénmalige tegemoetkoming bedraagt €5000,-. Klik hier voor de voorwaarden en meer informatie of loop binnen bij het STIP.

De Lerarenbeurs

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming van maximaal 7.700 euro per jaar voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan de school subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. De lerarenbeurs kan aangevraagd worden van 1 april tot 1 juli. Voor meer informatie over de lerarenbeurs klik hier.

Tegemoetkoming Leraren

Wanneer je nog niet werkzaam bent in het onderwijs en/of geen lerarenbeurs kunt aanvragen, kom je wellicht in aanmerking voor de tegemoetkoming leraren. Klik hier voor de voorwaarden.

Vierslagleren

Vierslagleren is een handige regeling, bedoeld voor leraren die les (willen) geven in een tekortvak. Vierslagleren slaat vier vliegen in één klap. Startende leerkrachten vinden een baan en behalen een masterdiploma en tegelijkertijd behalen zittende leerkrachten een master. Klik hier voor meer informatie.

Compleet overzicht

Klik op onderstaande link om een interactief overzicht van alle subsidiemogelijkheden in te zien:

Interactief Overzicht