Inhoud opleiding

Inhoud

Het programma heeft het beroepsprofiel als kader, dat in verschillende fases (propedeuse- en een post-propedeusefase) is opgedeeld. Op basis van een intakeprocedure wordt jouw manier van studeren achterhaald. We gaan bepalen wat jij nodig hebt om stapsgewijs en onder begeleiding te groeien naar een zelfgestuurde manier van studeren en ontwikkelen. Vanzelfsprekend word je gestimuleerd om je te verdiepen in recente ontwikkelingen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Er vindt aanbod plaats door expertdocenten van de verschillende vak-en vormingsgebieden. Deze vakken moet jij namelijk ook in de basisschool kunnen vormgeven. Dit komt naar voren in inspiratie- en feedbacksessies op maat.

Onderwijs-en examenregeling (OER)

In de OER vind je info over:
- de inhoud
- de toetsing
- de begeleiding
Naar de OER van deze opleiding

Vragen over studiekeuze?

Neem contact op met een studieadviseur
T: 08850 870700
Fontyspro-educatie@fontys.nl