Flexibele deeltijd voor studenten met minimaal MBO-4 vooropleiding en in dienst bij een bevoegd gezag (waaronder onderwijsassistenten)

Voor wie?

Indien een kandidaat student minimaal een mbo-4 opleiding heeft afgerond, voldoet aan de toelatingseisen én in dienst is bij een bevoegd gezag kan hij of zij de flexibele deeltijdopleiding volgen. De student mag gedurende de post-propedeusefase van de flexibele deeltijd het werkplekleren zoals dat deel uitmaakt van de opleiding vormgeven op de eigen school waar de student aangesteld is door het bevoegd gezag.

Subsidieregeling Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Het bevoegd gezag (schoolbestuur) kan een subsidie aanvragen indien een onderwijsassistent die bij hen in dienst is een lerarenopleiding PO gaat volgen. Met die subsidie worden het collegegeld en 8 studie-uren vergoed. Werkgever (schoolbestuur) en werknemer (onderwijsassistent) maken afspraken over vergoeding uren, studiekosten (ook als men er langer dan 4 jaar over doet) en andere zaken die geregeld moeten worden.

De onderwijsassistent kan bij Fontys hogeschool Kind en Educatie de flexibele deeltijdopleiding volgen met een nominale studieduur van 4 jaren.  

Informatie over de subsidieregeling onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar:

https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
Deze regeling vervalt per 01-01-2024 (
zie link)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-68026.html