Na de opleiding

Beroepsmogelijkheden

Als je klaar bent met je opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo), kun je parttime of fulltime aan de slag als leraar op een reguliere of speciale basisschool. Je staat voor het grootste deel van je werktijd voor de klas. Met een aanvullende opleiding komen ook functies als remedial teacher of intern begeleider binnen je bereik. Mogelijke beroepen zijn dan:

Leraar Basisonderwijs met speciale taken

Je blijft voor een deel van de tijd voor de klas staan. Daarnaast begeleid je individuele of groepjes kinderen als intern begeleider of remedial teacher. Met extra lessen, activiteiten en projecten haal je het beste in hen naar boven.

Remedial teacher

Je geeft individuele lessen aan leerlingen die achterblijven met de lesstof of die extra aandacht nodig hebben omdat ze gedragsproblemen vertonen.

Intern coördinator leerlingenbegeleiding

Je organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Je hebt aandacht voor de zorgleerling en je begeleidt leerkrachten bij hun taak om in de klas extra zorg en aandacht te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Expertleraar in alle onderwijssectoren

Master Leren en Innoveren (MLI)

Expertleraar passend onderwijs

Master Educational Needs