Sprint naar content
Profiel

Leraar basisonderwijs (de Nieuwste Pabo, deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Sittard
Wil je een carrièreswitch maken en ben jij geïnteresseerd in de ontwikkeling van kinderen? Heb je een open blik en beschik je over een flinke portie ambitie en lef? En wil jij in theorie en praktijk ontdekken hoe het moderne onderwijs eruit ziet? Dan is de deeltijd opleiding van de Nieuwste Pabo in Sittard de opleiding voor jou.

Over de opleiding

Het leren start altijd in de echte onderwijspraktijk waar je werkt aan sets van leeruitkomsten. Een leeruitkomst is een omschrijving van competenties (kennis, vaardigheden, inzichten) die een leerkracht moet bezitten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de leeruitkomsten aan te tonen, daarin neem je zelf vanuit je praktijksituatie het voortouw. Iedere student start vanuit een andere beginsituatie, waardoor tempo en inhoud van de studie kunnen verschillen.

Waarom de Nieuwste Pabo?

 • Veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling
 • Flexibele deeltijdopleiding waar we samen je opleiding vorm geven
 • We werken in een blended leeromgeving waar online en fysiek leren samenkomen
 • Je wordt meteen aangesproken als beginnend professional
 

Wat ga je leren?

De kern van de opleiding is je werkplek. Het leren start vanuit de echte onderwijspraktijk op de opleidingsscholen waar wij mee samenwerken. Door middenin de dagelijkse praktijk te staan ontstaat er een urgentie om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Je maakt kennis met verschillende leeftijdsgroepen en de dynamiek van een basisschool.

 • Je werkt vanuit leeruitkomsten aan algemene kennis en leerkrachtvaardigheden en specifieke kennis en vaardigheden voor het basisonderwijs
 • Je ontdekt jezelf en het onderwijs vanuit de praktijk en ontwikkelt dit verder
 • Constante verbinding tussen theorie en praktijk
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Werkplekleren bij de Nieuwste Pabo

 

Hoe ziet je week eruit?

Op woensdagmiddag- en avond (14:00 uur - 21:30 uur) vinden er op de opleiding verschillende leeractiviteiten plaats zoals tutorbijeenkomsten en vakbijeenkomsten. Hier ontmoet je expertdocenten, tutoren en medestudenten. Het werkplekleren vindt iedere donderdag plaats op een opleidingsschool bij jou in de buurt. Tijdens je stagedag ontmoet je je opleidingscoach en werk je nauw samen met je mentor in de klas.

 
 

Toelatingseisen

Havo

Je kunt meteen instromen als je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde, geschiedenis en biologie of natuurkunde. Heb je geen eindexamen gedaan in 1 of meerdere van deze vakken, dan schrijf je je in voor de toelatingstoetsen.

VWO

Je bent zonder de landelijke toelatingstoetsen toelaatbaar voor de opleiding Leraar Basisonderwijs.

Mbo-4

Voor je je definitief in kunt schrijven voor de opleiding Leraar Basisonderwijs moet je altijd deelnemen aan de toelatingstoetsen. Je schrijft je daarvoor in.

Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen om te kijken of je geschikt bent voor een hbo-opleiding. Voorwaarde is wel dat je minimaal 21 jaar bent op het moment dat de opleiding start. Ook zul je deel moeten nemen aan de toelatingstoetsen.

Na aanmelding volgt een intakegesprek bij de studieadviseur waarin we je beginsituatie in kaart brengen.

Meer informatie over toelatingseisen

 

Placeholder for Fontys video
Bij deze opleiding ben je de regisseur van het eigen leertraject.'
Aimee, deeltijdstudent

 

Opbouw

In de propedeusefase werk je aan verschillende sets van leeruitkomsten:

 • Universele leeruitkomsten (30 EC)
 • Ontwerpen, realiseren en evalueren van leeractiviteiten
 • Inspelen op specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften
 • Rapporteren over de eigen ontwikkeling
 • Pabo-specifieke leeruitkomsten (15 EC)
 • Kennis en vaardigheden
 • Vakinhoudelijk en didactisch portfolio
 • Vrije ruimte (15 EC)
In de postpropedeusefase worden de leeruitkomsten van de propedeusefase verder verbreed en verdiept.
 
 

Werk/stage

Direct aan het begin van je opleiding loop je stage op een opleidingsschool (de basisschool). Tijdens je opleiding sta je voor je diverse groepen. Zowel bij het jonge, als het oudere kind. De stageplek wordt door de Nieuwste Pabo toegewezen.

 • Leraar basisonderwijs
 • Leraar speciaal basisonderwijs
 • Leraar voortgezet (speciaal) onderwijs
 • Doorstuderen voor master Onderwijswetenschappen of een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs
 

 

Agenda

Online voorlichting
6-7-8 juni
Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.
Proefcollege Leraar Basisonderwijs Sittard | Sittard
26 apr 2023 14:30 - 18:00 uur
nog 1 plek
Om 14:30 uur word je op de eerste verdieping bij de receptie van de Nieuwste Pabo verwacht en gaan we tot 18:00 uur aan de slag. Naast het volgen van lessen, krijg je een tour over de campus en mag je onze studenten alles vragen over het studeren aan onze opleiding.
Proefcollege Leraar Basisonderwijs Sittard | Sittard
24 mei 2023 15:00 - 18:00 uur
nog 4 plaatsen
Om 14:45 uur word je op de eerste verdieping bij de receptie van de Nieuwste Pabo verwacht en gaan we tot 18:00 uur aan de slag. Naast het volgen van lessen, krijg je een tour over de campus en mag je onze studenten alles vragen over het studeren aan onze opleiding.

Meer weten over de opleiding Leraar Basisonderwijs Sittard

Tijdens een lesdag/avond meelopen word je gekoppeld aan een van onze studenten. Je volgt dan bijvoorbeeld een aantal lessen, colleges en practica die bij de student op het programma staan. Je maakt zo een gewone lesdag/avond mee en je kunt met studenten en docenten praten. Zij vertellen je graag wat de studie inhoudt en hoe het is om bij Fontys te studeren. 

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland voor deze opleiding. Wil je toch graag langskomen of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

 • STAP-budget
 • Leven Lang Leren Krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

Om het lerarentekort terug te dringen, heeft het ministerie van OC&W een aantal subsidieregelingen gerealiseerd. Hierop kun je aanspraak maken wanneer je bijvoorbeeld vanuit je huidige baan wilt doorstromen of juist een carrièreswitch overweegt.