Arbeidsmarktperspectief

Onderzoek van het CAOP wijst uit dat basisscholen vanaf 2015 moeite zullen krijgen met het vinden van leraren, omdat tussen nu en 2020 zo'n 60 procent van de basisschoolleraren met pensioen gaat. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.
De sociale partners roepen politieke partijen op om dit probleem gezamenlijk in de kiem te smoren en roepen de Tweede Kamer op het geld dat nu wordt bespaard door de terugval in het aantal leerlingen, in het onderwijs te investeren. Scholen kunnen met die middelen jonge leraren aantrekken of in dienst houden en hen klaarstomen voor een loopbaan in het onderwijs.
Het aantal scholieren in het basisonderwijs daalt sinds 2010 van 1,65 miljoen naar 1,55 miljoen leerlingen in 2016. Hierdoor hoeven scholen nauwelijks nieuwe krachten aan te trekken.
De pensioengolf die momenteel op gang komt, kent echter naar verhouding een veel grotere omvang en kan na 2015 leiden tot 1000 tot 1400 niet ingevulde formatieplaatsen: de uitstroom van de vele duizenden leraren is immers niet op te vangen met het aantal afgestudeerden van de pabo. (Bron: PO-raad)