Kosten zij-instroom

De onderwijsinstelling waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor de opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

- Kosten scholingstraject op weg naar het geschiktheidsonderzoek (optioneel): volgt

- Kosten geschiktheidsonderzoek: 1.800 euro

- Kosten scholingsgedeelte per kwartaal: 950 euro

- Kosten certificaat 150 euro