Opleidingstrajecten in deeltijd en subsidieregelingen leraar basisonderwijs (pabo)