Aanvraagprocedure geschiktheidsonderzoek voor zij-instroom

Het bevoegd gezag van de school dat voornemens is je in dienst te nemen, vraagt voor jou een geschiktheidsonderzoek aan bij FHKE. Dat kan via onze Studentenadministratie. Telefoonnummer: 08850 77177, email: fhke@fontys.nl. De aanvrager ontvangt vervolgens een aanvraagformulier geschiktheidsonderzoek inclusief een checklist ‘aan te leveren bescheiden’ om je aanmelding als kandidaat verder in orde te maken. Wanneer je met het zij-instroomtraject wilt starten in:

·         september, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 mei zijn aangevraagd;

·         februari, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 november zijn aangevraagd.

Na aanmelding verwachten wij je, ter voorbereiding op de afname van uw geschiktheidsonderzoek, op één van onze FHKE-informatieavonden Zij-instroom. Je ontvangt ter plaatse van ons een informatiepakket, inclusief beoordelingskader (in de vorm van ‘vereiste leeruitkomsten’) en voorbereidingsrichtlijnen. We zorgen tevens voor aanvullende toelichting, bieden gelegenheid tot het stellen van vragen en (het plannen van) een individueel gesprek.