Geschiktheidsonderzoek zij-instroom

In het geschiktheidsonderzoek wordt vastgesteld of je geschikt bent om als zij-instromer (verder) te worden opgeleid. Er moet worden vastgesteld:

1.       of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar (speciaal) basisonderwijs te functioneren;

2.       in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing (verder) moet bekwamen;

3.       of en zo ja, hoe hiervoor een in twee jaar uitvoerbaar leerwerktraject op te stellen is. Dat wordt vastgelegd in een advies en voorgelegd aan de examencommissie van FHKE.

Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair. Het geschiktheidsonderzoek van FHKE kent de volgende toetsmix:

1.       de landelijke rekentoets Wiscat-pabo moet met een minimale score van 103 zijn behaald. Behaalde je die norm in het verleden al? Dan hoef je deze toets niet te maken. Behaalde je de norm bij Fontys, maar beschik je niet meer over het certificaat? Neem dan contact op met onze studentenadministratie;

2.       een assessmentdossier bestaande uit: je CV (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;

3.       een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;

4.       een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.