Kosten zij-instroom

De onderwijsinstelling waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor de opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

- Geschiktheidsonderzoek:            1850 euro

- Scholing per kwartaal:                 1000 euro

- Bekwaamheidsonderzoek:           1800 euro