Procedure zij-instroom

Hoe gaat de procedure voor Zij-instroom traject bij FHKE in zijn werk?

Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg je een opleiding tot leraar (speciaal) basisonderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een school, waar je meteen les geeft. Om in aanmerking te komen voor zij-instroom moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

- In het bezit van minimaal een HBO getuigschrift
- Een school die voornemens is jou in dienst te nemen
- Geschiktheidsonderzoek