Scholings- en begeleidingsaanbod FHKE

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek kun je, bij een positief oordeel, aan het scholingsgedeelte beginnen. Je inschrijving als cursist bij FHKE wordt door de opleiding in orde gemaakt.

FHKE biedt een uitdagende, flexibele leeromgeving:

1.       contacturen met een vaste tutor in een vaste tutorgroep, waarbij we proberen deze zoveel mogelijk plaats te laten vinden op onze leslocatie in je eigen regio;

2.       een online leeromgeving, met toegang tot passende bronnen en samenwerkingsmogelijkheden;

3.      contacturen met vakexperts (wekelijks van 18.00 tot 21.40 uur) op de cursuslocaties in Den Bosch (dinsdagavond), Eindhoven (maandagavond) en Tilburg (donderdagavond). Voor lesplaats Venlo geldt dat we begeleiding ter plekke aanbieden bij voldoende deelnemers (15+), anders kunnen studenten op de maandagen aansluiten in Eindhoven.

4.       feedback op afstand door vakexperts.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan samen, waarmee je de leeruitkomsten die vanuit het geschiktheidsonderzoek nog niet toegekend waren in beeld brengt. Daarna volgen de landelijke kennisbasistoetsen taal, rekenen en Engels. Als die zijn behaald eindigt het scholingsgedeelte en vraag je een bekwaamheidsonderzoek aan.