Voorwaarden om zij-instromer te worden

Om zij-instromer in het basisonderwijs te kunnen worden, moet je beschikken over:

1.       minimaal een afgeronde hbo-opleiding (240 credits);

2.       voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring;

3.       een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die geen bijzonderheden bevat;

4.       een school in het primair onderwijs die voornemens is jou, na het behalen van het geschiktheidsonderzoek, voor minimaal 0,4 fte als leraar in dienst te nemen;

5.       een succesvol afgerond geschiktheidsonderzoek zij-instroom.

Wanneer je voldoende geschikt bent bevonden, ontvang je een geschiktheidsverklaring, waarmee je een aanstelling van twee jaar bij jouw school kunt krijgen. Binnen die twee jaar moet je je volledige bevoegdheid halen. Ter ondersteuning kun je bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) per september of februari starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.