Logistics Management - Customs & Trade Compliance

  • Over de deeltijdopleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding
  • Toelatingseisen
  • Studiekosten
  • Opbouw
  • Aanmelden en intake
  • Open Dagen

Binnen internationale supply chains wordt het hebben van kennis over douaneprocedures en het managen van financiële en compliance risico’s in de supply chain steeds belangrijker. Met deze kennis kunnen organisatie en processen worden ingericht om compliance te borgen en om logistieke en financiële performance te optimaliseren.

In deze vierjarige deeltijdbachelor wordt vanaf dag één het verband gelegd tussen het logistieke proces, douaneregels en supply chain compliance. De Customs en Trade Compliance student ontwikkelt organisatorische modellen en processen voor internationale supply chains, vanuit een customs en trade compliance management perspectief. In het eerste semester wordt gefocust op logistieke en douane onderwerpen rond het thema warehousing. In de volgende semesters wordt dat uitgebouwd naar (internationaal) transport en distributie, productie en integrale logistiek en Supply Chain Management.

Elk van deze logistieke thema’s wordt benaderd vanuit het perspectief van douaneregelgeving en trade compliance. Tevens is er aandacht voor specifieke customs & trade compliance thema’s. Daarbij worden vragen beantwoord zoals: Hoe moet ik mijn organisatie en processen inrichten? Hoe organiseer ik een internationale keten? Wat zijn de consequenties van douane en trade compliance eisen voor het logistieke proces?

De voertaal binnen de studie is Engels.

In steeds complexer wordende internationale supply chains wordt het managen van douaneprocessen steeds belangrijker: Nieuwe wetgeving en de noodzaak om veiligheid van ketens en infrastructuur zeker te stellen, maken het nemen van de juiste maatregelen om verstoringen van internationale logistieke ketens te voorkomen een vereiste. Bedrijven die deze processen goed geregeld hebben, kunnen sneller en voorspelbaarder leveren en daarmee een concurrentievoordeel krijgen.

Daarom is Fontys – in samenwerking met douane, evofenedex, FENEX en andere logistieke brancheorganisaties – gestart met de ontwikkeling van een opleiding die de arbeidsmarkt voorziet van op hbo geschoolde douane professionals. In deze opleiding word je opgeleid tot logistiek manager, met als specialisatie douane en trade compliance.


Deze opleiding is voor mensen die zich willen ontwikkelen tot een op hbo-bachelorniveau geschoolde professional op het gebied van logistiek management, douane en trade compliance en die na hun studie een functie als specialist of leidinggevende in dit gebied ambiëren.

De opleiding is gericht op mensen die in een functie werken die al raakt aan het vakgebied, bijvoorbeeld in logistiek, douane, IT of finance, een goed inzicht willen ontwikkelen hoe customs en trade compliance in bedrijfsprocessen aangrijpt en een geïntegreerde benadering willen ontwikkelen voor bedrijven om compliance en bedrijfsperfomance te borgen en verbeteren.

Instroomeisen

Je kunt worden toegelaten tot de opleiding als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 4 uit een verwante sector. Een afgestudeerde havist of vwo’er moet bovendien ook nog over het juiste profiel beschikken. Neem contact met ons op als je wil weten of je diploma voldoet.

Voor toelating op basis van een havo- of vwo diploma gelden de volgende nadere vooropleidingseisen:

HavoVwo
CMec / m&o + WiA / WiBec / m&o
EM++
NGec / m&oec / m&o
NTec / m&oec / m&o

+ = zonder meer toelaatbaar, - = niet toelaatbaar

Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat deze aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen.

Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Neem hiervoor contact met ons op

Werkverplichting

Naast de vooropleidingseisen gelden er eisen aan de werkplek. De belangrijkste betreffen het op de werkplek kunnen uitvoeren van projecten in het kader van de studie en de beschikbaarheid vanuit het bedrijf van een werkplekbegeleider op tenminste hbo-niveau.

De opleiding heeft 8 semesters. In de eerste 7 semesters maakt een project deel uit van het programma. In semester 8 wordt het afstudeerproject gedaan. Ten aanzien van de werkplek geldt de eis dat van de 7 projecten er minimaal vier in de praktijk kunnen worden uitgevoerd (in de eigen organisatie, of bij een gastheerorganisatie/bedrijf (mogelijkerwijs samen met een andere student) die ook voor de begeleider vanuit Fontys toegankelijke moet zijn), waarvan tenminste één op een de drie bovengenoemde basisthema’s Warehousing, Transport/Distributie of Productie. Ook gaan we er in principe van uit dat de organisatie waar de student werkt voldoende omvang heeft om ook complexere projecten te kunnen uitvoeren.

Collegegeld

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.
Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Voor studenten, die zich vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst inschrijven voor een bachelor of associate degree opleiding en recht hebben op het wettelijk collegegeld, gaat voor het eerste jaar het verlaagd wettelijk collegegeld gelden. Dit verlaagd wettelijk collegegeld wordt vastgesteld op 50% van het reguliere wettelijk collegegeld. Studenten die een lerarenopleiding volgen, komen in aanmerking voor 2 jaar verlaagd collegegeld. 

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullende kosten

Houd rekening met aanvullende kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten.

Kosten (deels) aftrekbaar

In sommige gevallen kun je kosten die je maakt voor je studie van de belasting aftrekken. Klik hier voor meer informatie.

Vierjarig leertraject

Vanaf het eerste jaar van de studie maken – naast Logistics Management – Customs & Trade Compliance onderwerpen een significant deel uit van de studie.

Je kiest dus vanaf het begin voor deze specialisatie.Houd er rekening mee dat je gemiddeld zo’n 24 tot 32 uur in de week met je studie bezig bent.

De opbouw over vier jaar ziet er zo uit:

4-8 uur Les, theorie
12-16 uur Projectwerk, praktijk
8-12 uur zelfstudie

De opleiding omvat 4 studiejaren. Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters. In elk semester wordt gefocust op een thema.

Lesdagen en tijd: Aan het begin van elk semester twee volle dagen, daarna gedurende de collegeweken elke twee á drie weken op dinsdag (van circa 15:00 – 21:30 uur).

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding kan via het aanmeldformulier. Na het invullen en versturen van dit vooraanmeldformulier nemen wij contact met je op voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Samen met de deeltijdcoördinator wordt er gekeken naar je verwachtingen van de studie, ervaring, huidige diploma’s en je huidige werkomgeving. Daarbij is het van belang vast te stellen welke mogelijkheden er op de werkplek zijn voor het uitvoeren van projectopdrachten. Bij de intake wordt dan ook een werkplekscan uitgevoerd.

Studiekeuze

Om zeker te weten of de opleiding goed bij je past, behoort een persoonlijk gesprek natuurlijk ook altijd tot de mogelijkheden.

Sfeerafbeelding Fontys

Certificering

Bij afronding van de gehele studie wordt een HBO bachelor diploma uitgereikt.