Logopedie: Interactievaardigheden voor logopedisten

 • Over deze cursus
 • Waarom deze cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Docent

Omschrijving

Logopedisten bieden hulp aan mensen op het gebied van communicatie en interactie. Soms komen logopedisten zelf in situaties terecht waarin ze moeilijkheden kunnen ervaren in de interactie. Een dergelijke situatie kan zich op professioneel vlak bijvoorbeeld voordoen in contact met een patiënt, cliënt, familielid van een cliënt, maar ook met een collega of een leidinggevende.

Deze praktische training biedt handvatten om zelf te ervaren waar je grenzen als hulpverlener liggen en hoe je deze kunt verwoorden naar de ander. Daarnaast leer je in de cursus professioneel om te gaan met problemen met het draagvlak bij je cliënt of bij jezelf.

Inhoud

 • Inleiding op communicatie, interactie en interactievaardigheden
 • Inventarisatie interactieproblemen
 • De Mat
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Gesprekstechnieken: zenden en luisteren op De Mat
 • Introductie van vaardigheden op basis van leerdoelen
 • Casuïstiek oefenen uit eigen werksituatie

Tijdens de cursus

Tijdens de cursus wordt met casuïstiek gewerkt. De logopedisten brengen concrete situaties in waarin ze vastliepen en die worden zo realistisch mogelijk 'op de Mat gezet'. Dit in tegenstelling tot een rollenspel waarbij fictieve situaties worden gebruikt. Door het inzetten van verschillende technieken, kan worden uitgezocht welke aanpak naar het beoogde doel leidt.

Doel

De training richt zich in eerste instantie op het analyseren van de interactie tussen logopedist en patiënt/cliënt. Met concreet materiaal worden grenzen (op de Mat) en het probleem (de Tas) letterlijk zichtbaar gemaakt. Dit maakt de cursus direct, concreet en meteen toepasbaar in de praktijk.

Centraal staat

In de cursus staat oefening centraal. Uitgangspunt is dat het voor effectieve samenwerking noodzakelijk is om duidelijk te zijn over wat jij wilt en om duidelijk te krijgen wat de ander wil. Het begint dus ook bij duidelijk maken waar je staat ten opzichte van de ander. Vervolgens is het van belang duidelijk te krijgen wie welke verantwoordelijkheid draagt.

Training vindt plaats in vaardigheden zoals duidelijk zenden; actief luisteren; confronteren; het accepteren van ‘handicaps’ van de ander en het aanleggen van ‘protheses’(bijvoorbeeld het expliciet toepassen van een monoloog bij een patiënt die moeite heeft met het voeren van een conversatie).

Logopedisten hebben deze vaardigheden geleerd in de opleiding en passen deze toe in de dagelijkse omgang. Deze training wordt aangeboden omdat veel mensen de vaardigheden verliezen op het moment dat de spanning oploopt in het contact met de ander, terwijl je ze dan het hardste nodig hebt.

Na afloop

Na de cursus kunt u beter omgaan met conflicten en beter de eigen professionele grenzen aangeven. Dit draagt bij aan werkgeluk en verbetert uiteindelijk het logopedisch handelen.

Logopedisten die hun eigen interactievaardigheden willen verbeteren.

De training wordt verzorgd door Jan Bogaerts en Kim Linders.

Beide docenten zijn senior-trainers van Bureau de Mat Training en Opleiding. Bureau de mat houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met het verzorgen van trainingen en opleidingen over interactievaardigheden. Er zijn herhaalde effectstudies gedaan naar deze trainingen die positieve uitkomsten aantonen op het verbeteren van de interactie en samenwerking.

Startdata

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 495,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
1 maand
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Dinsdag, donderdag en vrijdag
Startmoment(en)
10-03-2020
Studiebelasting
14 uur
Accreditatie:
Aangevraagd bij St. Adap

Data en tijden:

Dinsdag 10 maart
Donderdag 19 maart
Tijden: 14:00 - 17:00 uur

Vrijdag 3 april
Vrijdag 17 april
Tijden: 09.30 - 12.30 uur

Studiebelasting:

14 uur (3 uur per bijeenkomst plus een half uur voorbereiding)

Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Locatie Fontys Paramedische Hogeschool:

Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Bureau De Mat

Voor meer informatie over de trainers, zie:

www.demat.nl

Contact:

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Sfeerafbeelding Fontys

Certificering:

Accreditatie wordt aangevraagd bij St. Adap.