Magnetische Resonantie Basis

  • Over deze post bachelor
  • Programma en certificering
  • Voor wie is deze post bachelor
  • Lesdata
  • FAQ: Frequently Asked Questions

MRI is een dynamisch vakgebied. Het aantal MRI verrichtingen in ziekenhuizen neemt sterk toe. Naast de toename in aantal verrichtingen neemt ook de complexiteit en veelzijdigheid van MRI onderzoeken toe door de vele technologische ontwikkelingen en de groei aan onderzoeksopties.

Voor de Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) die zich specialiseert in het vakgebied MRI is het daarom van belang om te beschikken over actuele kennis. Kennis op het gebied van de MRI fysica en inzicht in de toepassing van MRI bij het stellen van diagnoses.

De post bachelor Magnetische Resonantie Basis is opgezet met als doel om afgestudeerde MBB-ers, radiodiagnostisch laboranten en radiotherapeutisch laboranten bij te scholen op het gebied van MRI.

De post bachelor beslaat 10 lesblokken van 2 dagen en 1 toetsdag. De post bachelor is verdeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte.


Het theoretisch gedeelte behandeld onder meer de basisprincipes, techniek en fysica van MRI. De veelgebruikte sequenties en onderzoeken worden belicht vanuit de technische achtergrond, protocoloptimalisatie en de toepassing in een klinische setting. De optimalisatie van parameters en sequenties komt uitgebreid aan bod.

De praktische component bestaat uit een opdracht die uitgevoerd wordt op de werkplek.  


Bij het voldoende afsluiten van de theoretische toets en het praktijkgericht onderzoek ontvang je het certificaat post bachelor Magnetische Resonantie Basis van Fontys en heb je vrijstelling voor een keuzemodule ter waarde van 15 EC binnen de master Medical Imaging and Radiation Oncology (MIRO) van Inholland.

Om deel te nemen aan de post bachelor Magnetische Resonantie Basis geldt als ingangseis een afgeronde bacheloropleiding tot MBB-er, radiodiagnostisch laborant en/of radiotherapeutisch laborant.

Ervaring met MRI is een pre, maar is geen noodzakelijke ingangseis. In het kader van het praktijkgerichte onderzoek is een werkplek of stageplaats waar met MRI wordt gewerkt noodzakelijk.

Blok 1 | Donderdag, 4 november 2021
Blok 1 | Vrijdag, 5 november 2021
Blok 2 | Donderdag, 25 november 2021
Blok 2 | Vrijdag, 26 november 2021
Blok 3 | Donderdag, 16 december 2021
Blok 3 | Vrijdag, 17 december 2021
Blok 4 | Donderdag, 13 januari 2022
Blok 4 | Vrijdag, 14 januari 2022
Blok 5 | Donderdag, 3 februari 2022
Blok 5 | Vrijdag, 4 februari 2022
Blok 6 | Donderdag, 17 februari 2022
Blok 6 | Vrijdag, 18 februari 2022
Blok 7 | Donderdag, 24 maart 2022
Blok 7 | Vrijdag, 25 maart 2022
Blok 8 | Donderdag, 7 april 2022
Blok 8 | Vrijdag, 8 april 2022
Blok 9 | Donderdag, 19 mei 2022
Blok 9 | Vrijdag, 20 mei 2022
Blok 10 | Donderdag, 2 juni 2022
Blok 10 | Vrijdag, 3 juni 2022

Toetsdag | Donderdag, 16 juni 2022
Hertoets | Donderdag, 23 juni 2022
Diploma-uitreiking | Dinsdag, 5 juli 2022

Is het mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen?

Het is mogelijk om deze opleiding in termijnen te betalen. Dit is kosteloos. Na aanmelding kun je hiervoor contact opnemen met onze afdeling lesgeld: lesgeld@fontys.nl.


Welke kosten zijn wel/niet inbegrepen?

U hoeft bij ons geen onverwachte extra kosten te verwachten mits expliciet vermeld op de website. De opleidingsprijs zoals vermeld op de website is inclusief lesmateriaal, catering, accreditatie, etc..


Annuleringsvoorwaarden

Op al onze opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Fontys van toepassing.


Parkeren bij Fontys Paramedische Hogeschool?

Bij ons kun je gratis parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is helaas beperkt.

Je kunt ook parkeren op het terrein van het Maxima Medisch Centrum, hier is voldoende parkeergelegenheid. Dit is betaald parkeren en kost maximaal € 4,- per dag.


Heb je een klacht?

Fontys Pro Health heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie neemt klachten in behandeling van de studenten en cursisten van alle opleidingen en cursussen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Fontys Pro Health/ Fontys Paramedische Hogeschool. Klachten die bij de klachtencommissie thuishoren hebben bijvoorbeeld betrekking op de organisatie en het handelen (nalaten van handelen) van docenten. Klachten die betrekking hebben op de studievoortgang (o.a. beoordelingen, toetsing), maar ook klachten over collegegeld, in-uitschrijving, sancties en huisregels horen niet thuis bij de klachtencommissie.

Wil je meer weten over de klachtencommissie bekijk dan deze pagina. Heb je geen Fontys e-mailadres stuur dan een mail naar: klachtencommissie-fph@fontys.nl.

Cursusniveau
Post bachelor
Studiebelasting
396 uur
Accreditatie:
St. ADAP: 358 punten

Locatie Paramedische Hogeschool

Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven
Sfeerafbeelding Fontys

Accreditatie

Deze post bachelor is geaccrediteerd door ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 358 punten*.

* De einddatum is van deze accreditatie is 19-9-2021.