Inhoud opleiding

Inhoud

In een uitdagend leerprogramma ontwikkel je zowel praktische managementvaardigheden als leiderschapsvaardigheden. Het onderwijs sluit aan bij jouw praktijkervaring. De opdrachten die je uitwerkt zijn concreet en pas je vaak direct toe in jouw eigen werkpraktijk. Ook werk je aan projecten die rechtstreeks voortkomen uit jouw werk(ervaring). We passen een mix van werkvormen toe met theorie en praktische opdrachten en er is ruimte om te sparren en ervaringen uit te wisselen met medestudenten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt les van vakbekwame docenten en er is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. De opleiding heeft een open sfeer en we werken continu aan vernieuwing waarbij we studenten actief uitnodigen om hierin mee te denken.

Associate degree en Bachelor

Er is een Bachelor en een Associate degree Management in de Zorg. Wil je dicht bij het primaire proces blijven, dan is het Associate degree meer iets voor jou. Met het Ad-diploma kun je natuurlijk altijd doorstromen naar de bacheloropleiding.

Studenten

Ieder jaar starten er ongeveer 100 studenten. De helft hiervan heeft een mbo-vooropleiding, de andere helft een hbo-vooropleiding. De motivatie van de meeste studenten is het vergroten van hun loopbaanperspectief. Van alle startende studenten heeft 28% een leidinggevende functie; 41% heeft een coördinerende functie en 31% een operationele functie.

Sfeerafbeelding Fontys

 • Opbouw

  Instapmomenten

  We vinden het belangrijk om goed in kaart te brengen over welke kennis en ervaring je al beschikt, zodat de opleiding zo goed mogelijk aansluit op jouw beginniveau. Daarom vragen we je om een voorbereidende opdracht te maken. In gesprek met een examinator van de opleiding, worden de door jou aangetoonde kennis en vaardigheden vergeleken met de leeruitkomsten per module van de opleiding. Dit gesprek is belangrijk voor het bepalen van het startmoment van de opleiding.  Het wegen van jouw kennis en ervaring met de vastgestelde leeruitkomsten per module, gebeurt in het Intakeassessment.

  Opbouw

  Naast de (minimaal) 20 uur die je werkt in de praktijk ga je 1 dag in de week naar school. Met veel opdrachten ga je aan de slag in de praktijk maar je zult zeker nog een aantal uren, afhankelijk van jouw ervaring, reeds opgedane kennis, manier van studeren, met zelfstudie bezig zijn. 
  De opleiding is in het Nederlands waarin je ook Engelstalige literatuur tegenkomt.

  Het programma is opgebouwd uit verschillende onderwijseenheden waarin je kennis en vaardigheden opdoet met betrekking tot de thema's:

  • Faciliteren
  • Organiseren
  • Ondernemen
  • Veranderen
  • Leiden (van zichzelf en anderen).

  Per thema werk je aan een opdracht waarmee je laat zien dat je de kennis en vaardigheden met betrekking tot het thema toe kunt passen op een vraagstuk uit de eigen praktijk (beroepsproduct). De opdrachten in het Associate degree zijn op het niveau van de afdeling of het team. 

  Voorbeelden van opdrachten waar studenten in het tweede leerjaar aan werken zijn:

  • Het analyseren en verbeteren van een veelvoorkomend proces. 
  • Het uitwerken van een veranderplan.
  • Het ontwikkelen van een eigen visie op leiderschap en het uitdragen hiervan.


  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

 •   Thema's

  Sfeerafbeelding Fontys

  Thema's

  Faciliteren

  De centrale vraag hier is: wat hebben individuen en teams nodig om zich verder te ontwikkelen? Hoe kun jij hen hierbij begeleiden? Observeren en gespreksvoering zijn hierbij belangrijke vaardigheden. Daarnaast gaan we in op het duiden van groepsgedrag, teamontwikkeling en de verschillende begeleidingsmogelijkheden.

  Organiseren

  Bij dit thema leer je om concrete doelen te formuleren. Wat is er vervolgens nodig om deze doelen te realiseren? Je werkt in dit thema aan het analyseren en verbeteren van een proces op jouw afdeling.

  Ondernemen

  Je leert hoe je kansen kunt signaleren en deze om kunt zetten in een concreet voorstel. We staan onder andere stil bij de mogelijkheden van het inzetten van zorgtechnologie, als voorbeeld van een belangrijke externe ontwikkeling en als mogelijk antwoord voor een praktijkvraagstuk. Je leert om methodisch en onderbouwd ontwikkelingen te signaleren en goede ideeën uit te werken in een concreet actieplan. We besteden daarbij ook aandacht aan het betrekken van anderen, co-creëren  en de verschillende manieren hoe je dit kunt doen.

  Veranderen

  Veranderen is inmiddels een constante. Maar hoe geef je leiding aan een gewenste verandering? Welke type veranderingen kun je daarbij onderscheiden? En wat zijn effectieve strategieën om een verandering tot een goed resultaat te brengen? Hoe betrek je de belangrijkste stakeholders? Je leert wat jouw voorkeursaanpak is, de effecten hiervan en mogelijke alternatieven.

  Leiden van zichzelf en anderen

  Deze leerlijn loopt door de hele opleiding. In kleine leergroepen van circa 8 tot 10 studenten, ontwikkel je jouw persoonlijke visie op leiderschap, reflecteer je op je eigen acties in de dagelijkse praktijk en hoe je je eigen effectiviteit als (in)formele leider kunt vergroten.

 • Hoe krijg je les

  Je gaat wekelijks een dag naar school. Tijdens de lesdag bespreek je onder andere de voortgang van de opdrachten die je in de praktijk uitvoert. Omdat de studenten in de lesgroep in verschillende organisaties en in diverse functies werken, ontstaan er levendige discussies. Zo leer je met en van elkaar.

  Naast plenaire bijeenkomsten werk je veel in kleine groepjes, afhankelijk van het doel van het lesonderdeel. 
  Ieder lesblok duurt 10 weken en in die weken krijg je steeds van één docent les. In de les worden verschillende werkvormen afgewisseld. Daarnaast werk je het hele jaar door met een kleine groep medestudenten in de leergroep ‘leiderschap' aan het reflecteren en het vergroten van je leiderschapsvaardigheden. Deze leergroep wordt begeleid door een vaste docent.

  Docenten

  Al onze docenten zijn minimaal master opgeleid en hebben uiteenlopende expertises. Er zijn docenten met veel praktijkervaring, docenten met ervaring in het verrichten van onderzoek en onderwijskundigen. Een mix van deskundigheid die elkaar goed aanvult.

  Wij vinden het belangrijk dat studenten hun mening en ervaringen over de lessen en de docenten delen. De feedback die docenten krijgen van zowel studenten als van collega-docenten komt ten goede aan het onderwijs.

  Vanuit de opleiding is er veel contact met het werkveld, via projecten, eigen netwerken en uiteraard via de studenten en de praktijkcoaches.

  Benieuwd wie de docenten zijn? Kijk dan op deze pagina.

  Sfeerafbeelding Fontys


 • Studiebegeleiding

  Praktijkcoach

  Voor de start van de opleiding regel je dat er vanuit jouw organisatie een praktijkcoach beschikbaar is die jou gaat begeleiden. Deze persoon is bij voorkeur hbo- of master opgeleid en kan jouw leidinggevende zijn, maar het mag ook iemand anders uit de organisatie zijn. De praktijkcoach geeft feedback en ondersteunt je bij de vertaling van de studieopdrachten naar de beroepspraktijk. Ook faciliteert de praktijkcoach jou bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten en coacht je in jouw persoonlijke ontwikkeling.

  Studiecoach

  Vanuit de opleiding is er een persoonlijke studiecoach beschikbaar met wie je duidelijke, concrete afspraken maakt over jouw leeractiviteiten. Ook kun je altijd bij de studiecoach terecht als er persoonlijke omstandigheden zijn die van invloed zijn op jouw studievoortgang.  

  Sfeerafbeelding Fontys