Interview Joost Wullems

‘Bij volwassenonderwijs zit er ontzettend veel kennis in zo’n zaal’

Joost Wullems (46) werkt al meer dan twintig jaar in het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg. Toch is zijn carrière allesbehalve saai te noemen. In de loop der jaren heeft hij verschillende functies bekleed. Zo begon hij zijn loopbaan in 1999 als IC-verpleegkundige. Later verruilde hij die functie voor teamleider en inmiddels is hij afdelingshoofd. ‘Ik heb in de loop der jaren ontdekt dat ik een passie heb voor leidinggeven. Mooi dat ik van mijn werkgever de ruimte heb gekregen om me verder te ontwikkelen.’

Hoe is die passie voor leidinggeven ontstaan?
‘Na een aantal jaar als IC-verpleegkundige te hebben gewerkt, kreeg ik de mogelijkheid om naast mijn klinische taken enkele leidinggevende taken op me te nemen. Dat begon heel klein, maar groeide al snel uit tot meer. Ik was heel blij met die afwisseling. Zo stond ik nog wel aan het bed, maar kreeg ik daarnaast de ruimte om me verder te ontwikkelen. Al vrij snel merkte ik dat die nieuwe functie me wel beviel. Uiteindelijk ben ik doorgegroeid tot teamleider van de IC.’

Toch ben je weer terug de schoolbanken ingegaan…
‘Klopt. Ik merkte namelijk dat ik nog wat theoretische onderbouwing miste in mijn functie als teamleider IC. Denk aan zaken als: hoe ga je om met veranderingen binnen een team en hoe stel je een business case op? Mijn werkgever bood me de kans om een opleiding te volgen en die kans greep ik met beide handen aan. Daarnaast was het papiertje nodig voor de functie die ik nu bekleed.’

Want je bent nu afdelingshoofd….
‘Ik wilde graag ervaring opdoen op een andere afdeling in het ziekenhuis. Op de IC kende ik alles en iedereen inmiddels wel. Het voordeel van het werken voor een grote organisatie is dat er die ruimte is. Inmiddels ben ik nu zo’n jaar werkzaam als hoofd van de afdelingen Neurologie, Neurochirurgie, de Klinische Neurofysiologie en zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding.’  

Werken en studeren, hoe bevalt die combinatie?
‘Door de drukte van mijn baan in combinatie met mijn gezin én de coronacrisis heb ik de studie met een jaar verlengd. Ik begon met het idee om er drie jaar over te doen, maar dat worden er nu vier. Gelukkig krijg ik van mijn werkgever en van Fontys de mogelijkheid om het in mijn eigen tempo te doen, dat is écht een voordeel van de flexibilisering van de deeltijdopleidingen.’

Hoe heb je het onderwijs op afstand gedurende de coronacrisis ervaren?
‘Het sparren en overleggen met medestudenten mis ik. Bij volwassenonderwijs zit er ontzettend veel kennis in zo’n zaal. Door onderwijs op afstand is de dynamiek eruit. Ik ben blij dat ik het fysieke onderwijs de eerste twee jaar wel heb mogen ervaren.’

Raad je opnieuw studeren anderen aan?
‘Ja zeker! Sterker nog, dat doe ik ook. Zo heb ik onlangs een van mijn teamleiders geadviseerd om dezelfde opleiding te gaan volgen.  Het is prettig om wat meer theoretisch bagage te hebben die je vervolgens direct kunt toepassen in de praktijk.’