Master Healthy Ageing Professional (deeltijd)

 • 2 jaar
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag

Heb jij in de sector gezondheid, welzijn of sport een bacheloropleiding afgerond? Ben je gedreven en nieuwsgierig? Wil je over de grenzen van je eigen discipline heen kijken om multidisciplinaire en complexe vraagstukken rondom gezond ouder worden op te pakken? En wil je studeren naast je baan? Ga voor de 2-jarige Master Healthy Ageing Professional (deeltijd)!

Over de opleiding

We worden steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Als aanstaand professional in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport krijg je dan ook te maken met een steeds oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder wordende samenleving specifieke bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen met zich mee.

De deeltijdmaster Healthy Ageing houdt zich daarom bezig met dé toekomstvragen van de volksgezondheid. We leren je om multidisciplinair en evidence-based aan de slag te gaan met innoveren en implementeren.

Waarom de deeltijd Master Healthy Ageing?

 • Kleinschalige opleiding met een persoonlijke sfeer;
 • Evidence-based: weloverwogen beslissingen nemen op basis van het best beschikbare bewijs;
 • Bevlogen docenten uit de onderzoekswereld en/of praktijk van gezondheid, welzijn of sport.

 

Wat ga je leren?

Om gezond oud te worden kun je nooit te vroeg beginnen. Daarom richten we ons in de master Healthy Ageing op ouder wórden en niet alleen op oud zijn. Gezondheidsbevordering en preventie zijn dan ook belangrijke onderdelen van het curriculum. De focus ligt op de volwassenlevensfasen. We kijken naar toekomstvragen als gevolg van demografische verandering, onderverdeeld in 3 thema’s:

 • Een gezonde leefstijl voor een ouder wordende bevolking. Hoe komen we in verschillende levensfasen tot een gebalanceerde leefstijl als het gaat om sport, voeding, stress en slaap?
 • Werken en een ouder wordende bevolking. Hoe blijven oudere medewerkers duurzaam inzetbaar, voorkomen we burn-outs bij millennials en verminderen we het sedentair gedrag van kantoormedewerkers?
 • Zorgen voor een ouder wordende samenleving. Hoe organiseren we onze ouderenzorg, voorkomen we verouderingsziekten en zorgen we samen voor onze ouderen die langer thuis willen blijven wonen?
 

Als toegepaste psycholoog heb je de skills om gedrag te kunnen beïnvloeden, maar ik wil graag vanuit een breder perspectief kijken

Lucinda, toegepast psycholoog

 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt wekelijks les op woensdagmiddag en -avond van 13u00 tot 20u00. Inclusief de lesdagen besteed je zo’n 20 uur per week aan je studie. In totaal behaal je in 2 studiejaren 60 studiepunten.

Onder begeleiding van een docent krijg je klassikaal les. Je volgt colleges, voert opdrachten uit en werkt begeleid. Daarnaast doe je aan zelfstudie. Omdat multidisciplinair werken belangrijk is voor de Healthy Ageing professional hechten we veel waarde aan leren van en met elkaar.

 
 

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding heb je een relevant bachelordiploma nodig. Opleidingen tot fysiotherapeut, verpleegkundige, sociaal werker, toegepast psycholoog, human resource manager, toegepast gerontoloog en sportkundige zijn bij uitstek geschikt. Maar ook veel andere bacheloropleidingen zijn relevant, mits je jouw motivatie voor of affiniteit met gezond ouder worden kunt onderbouwen.

Daarnaast zijn een goed niveau van leesvaardigheid in het Engels en schrijfvaardigheid in het Nederlands van belang. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Intakegesprek

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink.nl (ISATcode 49127, instituutcode 30GB) ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek en een instructie voor het aanleveren van de benodigde informatie. We vragen je om:

 • je cv op te sturen;
 • je motivatie te beschrijven;
 • een intake opdracht te maken;
 • een idee voor een innovatieonderzoek aan te dragen.

In het gesprek bespreken we jouw motivatie, de resultaten van de intake opdracht en verkennen we of het aangedragen vraagstuk past bij de masteropleiding. Daarnaast spreken we wederzijdse verwachtingen uit. Na het intakegesprek ontvang je een positief of negatief advies voor het starten met de opleiding. Bij een positief advies kun je je inschrijving definitief maken door, in mei, je betalingsgegevens compleet te maken.

 

"Binnen de opleiding leer ik om onderzoek te doen naar hoe we ouderen in de wijk meer kunnen betrekken bij het welzijnsaanbod. Zodat ze uiteindelijk langer zelfstandig kunnen wonen"

Marit, afgestudeerd aan de bachelor toegepaste gerontologie

 

Opbouw

De inhoud van de masteropleiding bestaat uit vijf modules:

1. Healthy Ageing

De kennisbasis over Healthy Ageing. Je gebruikt de kennis over veroudering in relatie tot gezondheidsbevordering en gedragsverandering. Je besteedt daarbij expliciet aandacht aan een gezonde leefstijl en duurzame inzetbaarheid. De module sluit je af met een kennistoets.

2. Bestuur en beleid van Healthy Ageing.

  In deze module ga je dieper in op de maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische uitdagingen van de ouder wordende samenleving. Je leert het Nederlandse zorgstelsel te begrijpen, hoe je beleid kunt analyseren en hoe je kunt sturen in de bestuurlijke complexiteit van wicked problems.

  3. De Healthy Ageing change agent

  Je combineert kennis van organisatieverandering, gedragsverandering en implementeren. Je gaat op basis van de principes van evidence-based management aan de slag met een implementatieplan.

  4. Healthy Ageing innovatieonderzoek

  In opdracht van een organisatie ga je een praktijkvraagstuk onderzoeken en kom je tot een innovatie om het vraagstuk aan te pakken. Je sluit deze module af met een onderzoeks- en innovatieverslag, ofwel je masterthesis.

  5. De interdisciplinaire Healthy Ageing professional

  Gedurende de gehele opleiding volg je het onderwijs over de interdisciplinaire Healthy Ageing professional. De master kent een multidisciplinaire studentengroep en in deze setting leren we dan ook van en met elkaar. Je werkt aan jouw professionele identiteit als Healthy Ageing professional en in het bijzonder hoe die zich verhoudt tot andere (Healthy Ageing) professionals.

  Onderwijseenheid Toets ECTS
  Healthy AgeingKennistoets 'Healthy Ageing'7
  Bestuur en beleid van Healthy AgeingBeleidsanalyse en -advies6
  De Healthy Ageing Change agentImplementatieplan12
  Evidence-based Heathy Ageing professional5
  Healthy Ageing innovatieonderzoekOnderzoeks- en innovatieverslag25
  De interdisciplinaire Healthy Ageing professionalPerformance assessment ‘De inter-disciplinaire Healthy Ageing professional’5

  In het tweede jaar werk je aan een eigen innovatieonderzoek in opdracht van een organisatie uit het werkveld. Je gaat allereerst aan de slag met het diepgaand doorgronden van het vraagstuk. Zodra je de essentie te pakken hebt, bedenk je een innovatie om het probleem aan te pakken. Naar deze innovatie doe je onderzoek om te kunnen onderbouwen of de aanpak effectief is.

  Je komt zelf met een idee voor jouw innovatieonderzoek en met een opdrachtgevende organisatie. Uiteraard helpen we jou bij het formuleren en definiëren van het vraagstuk en kunnen we jou in contact brengen met interessante opdrachtgevers. Jouw vraagstuk dient op hoofdlijnen binnen onderstaande thema’s te vallen:

  • Een gezonde leefstijl voor een ouder wordende bevolking. Hoe komen we in verschillende levensfasen tot een gebalanceerde leefstijl als het gaat om sport, voeding, stress en slaap?
  • Werken en een ouder wordende beroepsbevolking. Hoe blijven oudere medewerkers duurzaam inzetbaar, voorkomen we burn-outs bij millennials en verminderen we het sedentair gedrag van kantoormedewerkers?
  • Zorgen voor een ouder wordende samenleving. Hoe organiseren we onze ouderenzorg, voorkomen we verouderingsziekten en zorgen we samen voor onze ouderen die langer thuis willen blijven wonen?

  Als masteropleiding vinden we het belangrijk dat je evidence-based aan de slag gaat met innoveren en implementeren. Het is van belang dat belangrijke beslissingen weloverwogen worden genomen op basis van het best beschikbare bewijs. Evidence-based werken vormt dan ook een rode draad binnen de gehele opleiding.

  Om je hierin goed te trainen werken we met online leermodules behorende bij het boek ‘Evidence-based Management’ (Barends & Rousseau, 2018). Hiervoor hebben we een samenwerkingsverband met het Center for Evidence Based Management, dat wereldwijd gelieerd is aan diverse universiteiten. Deze module wordt via de opleiding aangeboden, is optioneel en niet inbegrepen in het collegegeld.

  Jaarlijks organiseren we een studiereis naar Kajaani, Finland. We werken hierbij samen met de Kajaani University of Applied Sciences. De studiereis heeft als doel om te leren van hoe andere landen omgaan met de uitdagingen van een ouder wordende samenleving. Hierbij plaatsen we ons nationale gezondheidszorgbeleid in internationaal perspectief. De studiereis is optioneel en niet inbegrepen in het collegegeld.
   
   

  Werk / stage


  Aan de slag met je praktijkvraagstuk

  Bij de start van de opleiding is een baan in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport niet direct noodzakelijk. Voor jouw innovatieonderzoek ga je aan de slag met een praktijkvraagstuk. Dit mag een vraagstuk zijn uit jouw eigen beroepspraktijk, maar je kunt ook aan de slag bij een andere opdrachtgever. Je komt zelf met een idee voor een innovatieonderzoek, wij helpen je met het formuleren daarvan en het in contact komen met opdrachtgevers.

  Na de master Healthy Ageing

  Na de masteropleiding ben je nog steeds fysiotherapeut, sportkundige, verpleegkundige of sociaal werker, maar dan met meer kennis en vaardigheden ten aanzien van gezond ouder worden.


  Arbeidsmarktonderzoek

  In een arbeidsmarktonderzoek heeft Fontys Hogescholen leidinggevenden en managers in de sectoren zorg, welzijn en sport in Noord-Brabant en Limburg bevraagd over de masteropleiding. Van deze managers en leidinggevenden geeft 31% aan dat afgestudeerde Healthy Ageing Professionals meerwaarde bieden voor de organisatie. Daarnaast is ruim de helft van mening dat een masteropgeleide van meerwaarde is ten opzichte van iemand met alleen een bacheloropleiding. De managers en leidinggevenden geven aan dat er behoefte is aan professionals die complexe vraagstukken rondom gezond ouder worden kunnen aanpakken.

   

  "We worden in Nederland steeds zieker en we lijken dat tij niet te kunnen keren. Ik hoop in deze master het antwoord wél te kunnen vinden"

  Hylke, docent fysiotherapie - Fontys Paramedische Hogeschool

   

  Meer weten over de opleiding Master Healthy Ageing Professional (Master)

  Kom kennismaken

  • kom praten met studenten
  • bekijk een filmpje
  • stel je vragen
  • meld je aan voor events

  Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan. Stuur een mail naar Corinne Kelder (healthyageingprofessional@fontys.nl) of app je vraag naar 06 - 10 28 69 12. Corinne neemt dan contact met je op!

  Collegegeld

  De Master Healthy Ageing Professional is een bekostigde opleiding. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal factoren. Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

  Op die pagina vind je ook alle informatie over:

  • Belastingvoordeel
  • Betaling collegeld door je werkgever of een ander
  • Levenlangleren krediet
  • Beurzen voor leraren
  • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Overige kosten

  Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en computer.

  Studiefinanciering en openbaar vervoer

  Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

  Kosten (deels) aftrekbaar

  In sommige gevallen kun je kosten die je maakt voor je studie van de belasting aftrekken. Lees er meer over bij de Belastingdienst. 

  Levenlanglerenkrediet

  Onder bepaalde voorwaarden kun je aanspraak maken op het Levenlanglerenkrediet van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

   Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

   Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.

   Wanneer je, na deelname aan een voorlichtingsavond, enthousiast bent geworden over de deeltijd opleiding Healthy Ageing Professional kun je je aanmelden via Studielink.
   Kies voor ISATcode: 49127 en
   instituutscode: 30GB.

   Je ontvangt dan een uitnodiging voor een intakegesprek met een van de leden van het kernteam van de opleiding.

   Het studiejaar start op 31 augustus, zorg er voor dat je je ruim voor die datum hebt aangemeld via Studielink. Maar: hoe eerder hoe beter natuurlijk. Zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

   Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

   Cv, motivatie, intakeopdracht en idee voor innovatie onderzoek
   Ter voorbereiding op het intakegesprek vragen we je cv op te sturen, je motivatie te schrijven, een intakeopdracht te maken en een idee voor een onderzoek aan te dragen. In het gesprek bespreken we jouw motivatie en verkennen we of het aangedragen idee past bij de masteropleiding. Daarnaast spreken we wederzijdse verwachtingen uit. De gemaakte opdracht geeft hierbij een indicatie van je startniveau. Na het intakegesprek ontvang je een positief of negatief advies voor het starten met de opleiding. Bij een positief advies kun je je inschrijving definitief maken.

   Stap 2: Je kunt de Studiekeuzecheck doen
   De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

   Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.

   Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

   In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

   Download de factsheet