Inhoud opleiding

Inhoud opleiding

De Master Kunsteducatie biedt je praktische en theoretische aanknopingspunten om gefundeerde kunsteducatieve programma’s te ontwikkelen en deze verder uit te bouwen. Je maakt kennis met actuele leertheorieën en methodieken, die je toepast op situaties in de praktijk. Een klein team van vaste docenten begeleidt je hierbij, aangevuld met inspirerende experts uit binnen- en buitenland.

Samen met je medestudenten vorm je een actieve leergemeenschap. Zij delen je kunsteducatieve achtergrond, maar komen uit verschillende disciplines: van theater en beeldende kunst tot muziek en dans. Dit verbreedt je kijk op kunsteducatie en helpt je interventies te ontwikkelen die aansluiten bij de wereld van nu, waarin kunstvormen en een divers publiek steeds meer bij elkaar komen.

Het eerste jaar van je opleiding bestaat uit negen blokken. In deze blokken komen de vijf onderwerpen van de opleiding terug:

  •     Artistiek interdisciplinair vermogen vergroten
  •     Onderzoeken in kunsteducatie
  •     Kunstpedagogische en -didactische programma's ontwikkelen
  •     Ondernemen in de culturele sector
  •     Kritisch reflecteren op bronnen én jezelf

In het tweede jaar begeleiden we je in een zelfstandig kunsteducatief onderzoek en word je een ondernemend, kritisch kunsteducator.

Nadat je de masteropleiding hebt afgerond, ontvang je de graad ‘Master of Education in Arts’. Deze is wettelijk verankerd en internationaal geldig.

Let op: met deze master krijg je geen (eerstegraads) lesbevoegdheid voor kunstvakken en ckv.

Je hebt les in Tilburg. We zoeken vaak andere interessante plekken op.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys