MKE jaar 1

Het eerste masterjaar bestaat uit negen blokken:

Summerschool:

Je start met het verkennen van de kunsteducatieve omgeving via gesprekken en workshops. Je ontdekt met je nieuwe leergemeenschap wat samenwerking in de culturele wereld betekent en onderzoekt hierbinnen bestaande verbintenissen.

Kunsteducatie in transitie:

Vervolgens krijg je een introductie in de actuele theoretische basis van de kunsteducatie: kunsttheorie, onderwijstheorie en leertheorie.

Kunsteducatie in de praktijk: formeel:

In groepsverband ontwikkel je een project binnen een school, met docenten, opdrachtgevers en/of leerlingen.

Kunsteducatieve visie:

Je gaat individueel na welke artistieke keuzes je maakt - als maker of publiek - en hoe deze ingezet kunnen worden binnen kunsteducatie. Je gebruikt deze inzichten om je eigen kunsteducatieve visie in een onderbouwd artikel vorm te geven.

Kunsttheorie en -filosofie:

Je verkent de niet-Westerse kunsttheorie en kunstfilosofie.

Kunsteducatie in de praktijk: informeel:

In groep ontwerp je een concept voor een authentieke opdrachtgever. Je werkt vanuit design thinking binnen de buitenschoolse context. Kunsteducatie van 0 tot 99 jaar.

Internationale studiereis:

Je oriënteert je op actuele thema’s binnen de kunsteducatie via een internationale studiereis. In 2019 bezoeken en ontdekken we een week lang Skopje.

Kunsteducatief onderzoek:

Je kiest een eigen onderwerp dat je wil onderzoeken in het tweede jaar en ontwikkelt een onderzoeksplan ter voorbereiding daarop. Dit is de inhoudelijke start van je Meesterproef. Je duikt de literatuur in en neemt deel aan het discours.

Artistiek-educatieve ontwikkeling:

Het hele jaar door krijg je ook begeleiding in je artistieke en educatieve ontwikkeling, die je in een auto-etnografie weer geeft.

Vrije ruimte:

In het eerste jaar vul je daarnaast een deel van het jaarprogramma zelf in: je kiest op basis van je eigen  leerdoelen een project, activiteit, cursus… waar je mee aan de slag gaat. Dit kan op FHK, maar kan ook buiten de opleiding gevolgd worden.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys