Master Leadership in Education

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag

Wil jij je als ervaren leidinggevende in het onderwijs professionaliseren tot masterniveau? Wil jij leren hoe je op een onderzoeksmatige manier effectief leiding kunt geven aan schoolontwikkeling? Je eigen professionele identiteit versterken? Ga dan voor de Master Leadership in Education. Vanuit een stevige theoretische basis werk je aan de ontwikkeling die jij als schoolleider zelf én met je school wil doorlopen.

Over de opleiding

De masteropleiding ‘Leadership in Education’ focust zich op de leidinggevende in het onderwijs die zich wil doorontwikkelen in leiderschap op masterniveau. In de master ligt de focus op aangetoonde effectieve leiderschapspraktijken in combinatie met de ontwikkeling van jouw professionele identiteit als schoolleider. Het programma van de master wordt uitgevoerd onder begeleiding van inspirerende docenten. Je kunt rekenen op een stevig programma. Belangrijke onderwerpen in het programma zijn:  

 • Het systematisch werken aan schoolontwikkeling
 • Het centraal stellen van leiderschapspraktijk
 • Het meenemen van het team in veranderprocessen

Waarom de opleiding Master Leadership in Education?

 • Krijg je door bewezen effectief leiderschapsgedrag, grip op hoog-complexe vraagstukken in je school
 • Geef je met plezier een stevige boost aan de uitbreiding van je basiskennis
 • Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van je persoonlijke en professionele identiteit wat een sterke basis geeft voor je rol als leider
 • Leer je samen in een rijke leeromgeving met anderen uit andere onderwijsdisciplines
 • Werken aan de opleiding is tegelijkertijd bouwen aan je organisatie

 

Wat ga je leren?

Aan het begin van de deeltijd master formuleer je een eigen kernopgave. Deze opgave bevat een vraagstuk uit de schoolontwikkeling dat in jouw school de komende twee jaar een rol speelt. Daarnaast omschrijf je ook de ontwikkeling die jij wilt doorlopen als schoolleider (leiderschapsopgave). De kernopgave is een middel om te werken aan het aantonen van leeruitkomsten (op basis waarvan studiepunten worden toegekend). 

 • Je wordt o.a. beoordeeld met een learning portfolio en je zelfbeoordeling
 • Inzicht in andere leiderschapscontexten
 • Je geeft direct leiding aan de schoolontwikkeling binnen je eigen school
 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

De deeltijdopleiding Master Leaderschip in Education kan in twee jaar worden afgerond en gaat bij voldoende aanmeldingen van start. Tijdens de master wordt je intensief begeleid. Docenten geven veel formatieve en summatieve feedback. De feedback kan inhoudelijk zijn maar ook betrekking hebben op je aanpak, planning en studievoortgang. De studiebegeleiding vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. 

 • De master bestaat uit 14 uur zelfstudie en 6 uur contacttijd per week.
 • Lesdagen: Dinsdagen van 09:00 - 16:00 in Eindhoven
 
 

Toelatingseisen

havo 
Geen toelating mogelijk 

vwo 
Geen toelating mogelijk. 

mbo 
Geen toelating mogelijk. 

hbo & wo 
Je bent minimaal in het bezit van een hbo bachelordiploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar.

Overige Toelatingseisen
- Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als schoolleider of integraal leidinggevende binnen het onderwijs;
- Je bent in de gelegenheid te voldoen aan de praktijkeisen die voortvloeien uit de opleiding (dit houdt in dat je een stevige integrale eindverantwoordelijkheidspositie met mandaat hebt);
- Je onderwijspraktijk biedt voldoende context voor een complex veranderkundig organisatie- en onderwijsvraagstuk welke als rode draad door de opleiding kan lopen.

 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

 

Aandachtsgebieden

Visieontwikkeling is een belangrijk aspect van het schoolleiderschap én een uitdaging waar iedere onderwijsorganisatie wel op één of andere wijze mee bezig is. In dit aandachtsgebied ga je concreet aan de slag met een visieontwikkeling ten behoeve van de eigen onderwijsorganisatie. Aan de hand van de bijeenkomsten en leeractiviteiten dien je de leeruitkomsten aan te tonen die horen bij ‘Richting geven’. 

Dit aandachtsgebied draait om praktijkgericht onderzoek doen. Dit gebeurt zowel in het eerste als in het tweede jaar. Het praktijkgericht onderzoek heeft altijd een duidelijk verbinding met jouw persoonlijke praktijksituatie en draagt bij aan de schoolontwikkeling. 

De kernopgave die je formuleert aan de start van de master is de rode draad om je eigen onderzoekende houding- en vaardigheden en die van het team te door ontwikkelen. 

Organisatiekunde levert belangrijke inzichten die schoolleiders kunnen gebruiken voor verbetering van hun eigen school. Door aandacht voor concepten en modellen en deze te vertalen naar de eigen schoolpraktijk, verwerf je belangrijke kennis en inzichten voor jouw onderwijsorganisatie. 

De focus ligt op het analyseren van de inrichting van het onderwijs, de structuur & cultuur van de organisatie, de bedrijfsvoering en een analyse van de ouderbetrokkenheid. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende werkvormen gebruikt. Denk hierbij aan instructies, opdrachten, organisatie analyse, analyse waarderingsonderzoeken, netwerkanalyse, opdracht financiën, opdracht personeelsbeleid, coaching en intervisie in leerteams en professionele dialoog. 

In dit aandachtsgebied werk je aan het versterken van het sociaal kapitaal en de onderlinge samenwerking in het team en binnen je netwerk. Je bouwt een portfolio, benut analyses en doet gericht interventies in je school- of organisatieteam. Dit aandachtsgebied legt ook een accent op het voeren van de professionele dialoog en het bevorderen van een professionele cultuur. In de dialoogsessies krijgen de dialoogvaardigheden van de leider bijzonder aandacht. 

In dit aandachtsgebied wordt met behulp van een storyline analyse, teruggekeken op een innovatie in je eigen school. Je denkt na en reflecteert op de door jou gevoerde strategie, en stelt deze, indien nodig, bij. Je kiest bijpassende interventies. Om deze goed te kunnen uitvoeren is er aandacht voor skills gericht op betrokkenheid, eigenaarschap en weerstand.  

Je beschrijft een innovatiecasus, waarin je op methodisch verantwoorde analyse leiding geeft aan een lopende innovatie in de eigen school. Op basis van de analyse kies je een logische veranderstrategie, bijbehorende interventies en passende leiderschapsstijl. 

In dit aandachtsgebied analyseer en verbeter je het kwaliteitssysteem van de eigen onderwijsorganisatie. Je(her-)ontwerpt een kwaliteitsinstrument waarmee je beoogt de kwaliteitscultuur in je organisatie te versterken. We staan stil bij de betekenis van begrippen zoals kwaliteit, kwaliteitsbeleid, kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging en kijken naar benaderingen die worden aangetroffen bij het denken en verbeteren van kwaliteit. 
Dit aandachtsgebied is een integraal onderdeel binnen de opleiding. Door de koppeling van theorie, reflectie op eigen gedrag en ervaringen uit de eigen praktijk, bereik je gedurende de twee opleidingsjaren verdiepend inzicht in jouw drijfveren, gedragingen en effecten hiervan op jouw professionele identiteit. Professionele identiteit van de schoolleider richt zich op het aanleren van vaardigheden die de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leidinggevende stimuleren. Hierdoor word je je bewust van je eigen gedrag en ben je in staat om dit situationeel te sturen. In de integratiefase van de opleiding toon je professionele identiteit van de schoolleider op masterniveau aan in de integrale verantwoording. 
 
 

Werk/stage

Het is voorwaardelijk dat je op een werkplek zit waarin je integraal (eind-)verantwoordelijk bent voor de schoolorganisatie. Je hebt invloed op alle relevante aandachtsgebieden welke horen bij leidinggevende waaronder personele verantwoordelijkheid. Het kunnen ontwikkelen en aantonen van masterniveau in je eigen praktijk hangt hier sterk mee samen.

 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

 

Meer weten over de opleiding Leadership in Education (Master)

 • meld je aan voor events
 • bekijk een filmpje
 • kom praten met studenten
 • stel je vragen
Opleidingstype
Master
Graad (titel)
Master of Arts

De HBO-masteropleiding ‘Master Leadership in Education’ is een door het Ministerie van Onderwijs erkende en NVAO- geaccrediteerde opleiding met een studielast van 60 EC (European Credits).

De opleidingskosten voor de tweejarige opleiding bedragen € 8500,-
voor het studiejaar 2021-2022*. (De kosten van de studie worden per studiejaar vastgesteld en gelden voor één jaar. In het tweede studiejaar moeten de kosten opnieuw worden voldaan).

Kosten voor literatuur en catering zijn niet inbegrepen.

*De studiekosten worden jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari*, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni. Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

* Let op: niet alle opleidingen hebben (naast september) een startmoment in februari.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet

Heb je een specifieke leervraag voor jouw school of organisatie? Fontys biedt op maat gemaakte trajecten aan die zijn afgestemd op jouw scholingsbehoeften. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te ontdekken.

  Het beroepsprofiel Master Leren en Innoveren (MLI) van Fontys Hogeschool Kind en Educatie beschrijft het beroeps- en opleidingsprofiel van de master en werkt deze uit in een doorgaande leerlijn van leeruitkomsten.

  Fontys Hogeschool Kind en Educatie kiest voor flexibel en gepersonaliseerd onderwijs. Benieuwd wat dit inhoudt? Je leest het in onze opleidingsvisie 'Leren voor Morgen, Toekomstgericht opleidingsonderwijs met impact'.

  Deze deeltijdopleiding heeft bovendien deelgenomen aan de pilot flexibilisering van het deeltijdonderwijs van Fontys.