Sfeerafbeelding Fontys

Leadership in Education (Master)

In het kort

Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie te initiëren en te begeleiden. Zij geven niet alleen leiding ‘op hun gevoel’ maar weten de juiste keuzes te maken vanuit een stevige theoretische kennisbasis. Deze deeltijd-master kent een looptijd van ongeveer 2 jaar en is voor ambitieuze schoolleiders en leidinggevenden, die zich verder willen professionaliseren tot excellent (school)leider op masterniveau.

Inhoud

Aan het begin van de opleiding formuleer je jouw eigen kernopgave. Deze kernopgave omvat een vraagstuk uit de schoolontwikkeling dat in jouw school de komende twee jaar een rol speelt. Daarnaast beschrijf je in de kernopgave de door jou beoogde ontwikkeling als schoolleider (leiderschapsopgave). Tijdens de opleiding verdiep je je in diverse kernpraktijken rondom leiderschap, zoals het geven van richting aan de schoolorganisatie, het inrichten van de organisatie, het ontwikkelen van de onderzoekende cultuur, professionele ontwikkeling van je team en het sturen op kwaliteit.

Waarom deze opleiding

Wij bieden een traject aan waarin je jouw leiderschap verder kunt doorontwikkelen tot masterniveau. De focus hierbij ligt op aangetoonde effectieve leiderschapspraktijken in combinatie met de ontwikkeling van jouw professionele identiteit als schoolleider. Het programma wordt uitgevoerd onder begeleiding van inspirerende docenten waarbij het werken met leergroepen een belangrijk uitgangspunt voor ons is. Je kunt rekenen op een stevig programma, waarin het systematisch werken aan schoolontwikkeling, het centraal stellen van de eigen leiderschapspraktijk en het meenemen van het team in veranderprocessen belangrijke onderwerpen zijn.

Voor wie is deze opleiding

Deze opleiding is bedoeld voor leiders in po, vo, mbo, hbo die een leidinggevende functie met een integrale verantwoordelijkheid bekleden. Om toegelaten te worden tot de master is een bachelor graad vereist. Daarnaast dien je minimaal drie jaar werkervaring te hebben / werkzaam te zijn in een integrale leidinggevende functie in het onderwijs. Tijdens de opleiding moet je in de gelegenheid  zijn om opdrachten uit te voeren in de eigen leiderschapspraktijk.

Startmoment(en)

September

Opleidingstype

Master

Studievorm

Deeltijd

Lesplaats(en)

Eindhoven

Contact

Telefoon: 08850 70700

E-mail: MLE@fontys.nl

Website: fontys.nl/fhke/mle

Begeleiding en tijdsinvestering

De opleiding ‘Master Leadership in Education’ is een opleiding die in twee jaar kan worden afgerond. De omvang van de totale opleiding op masterniveau is 60 EC. 

Lesdag: dinsdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Hoeveel uren per week ben je met de studie bezig?

14 uur zelfstudie
6 uur contacttijd

Feedback en begeleiding

Tijdens de master word je intensief begeleid. Docenten geven veel formatieve en summatieve feedback. Die feedback kan inhoudelijk zijn, maar kan ook betrekking hebben op aanpak, planning en studievoortgang. Feedback staat ook centraal tijdens de studiebegeleiding. De studiebegeleiding vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. Van de studiebegeleider kun je het volgende verwachten als het gaat om individuele begeleiding:

- begeleiding van je ontwikkeling en voortgang in de richting van de leerdoelen van de opleiding;

- voorlichting en begeleiding bij je keuzes;

- sparringpartner bij reflectie op ontwikkeling van
jouw eigen persoonlijk leiderschap.

Verder wordt verwacht dat je in staat bent om in grote mate zelfstandig de regie te voeren en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling en leerproces.

Toelatingseisen

- Je bent minimaal in het bezit van een HBO bachelordiploma in de sector Hoger
Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar;

- Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als schoolleider of integraal
leidinggevende binnen het onderwijs;

- Je bent in de gelegenheid te voldoen aan de praktijkeisen die voortvloeien uit de opleiding. 

Studiekosten

Kijk voor de actuele studiekosten op onze website www.fontys.nl/mle Voor informatie over de ‘Master Leadership in Education’: MLE@fontys.nl

Open dagen en zo...

Kijk op onze website voor de actuele data.

Algemene vragen over Fontysopleidingen?


T: 08850 80000
Wil je losse modules volgen van de Master Leadership in Education, kijk dan voor meer informatie en aanmelden op de website www.fontys.nl/mle.
Deze opleiding leidt op tot de graad Master of Arts