Inhoud opleiding

Aan het begin van de opleiding formuleer je jouw eigen kernopgave. Deze kernopgave omvat een vraagstuk uit de schoolontwikkeling dat in jouw school de komende twee jaar een rol speelt. Daarnaast beschrijf je in de kernopgave de door jou beoogde ontwikkeling als schoolleider (leiderschapsopgave). De kernopgave is tevens een middel om te werken aan het aantonen van leeruitkomsten (op basis waarvan studiepunten worden toegekend).Tijdens de opleiding verdiep je je in diverse kernpraktijken rondom leiderschap, zoals het geven van richting aan de schoolorganisatie, het inrichten van de organisatie, het ontwikkelen van de onderzoekende cultuur, professionele ontwikkeling van je team en het sturen op kwaliteit. Met behulp van theoretische inzichten en de inzet van je vaardigheden als leider geef je vervolgens vorm aan de door jou geformuleerde kernopgave. Je geeft daardoor tijdens de opleiding direct leiding aan schoolontwikkeling in je eigen praktijk. Je organiseert feedback op je ontwikkeling als leider en reflecteert op jouw impact op de schoolorganisatie en het team. Daarnaast kijk je mee met peers, zodat je ook zich krijgt op andere leiderschapscontexten en geef je elkaar onderbouwde adviezen op het gebied van schoolontwikkeling.