Feedback en begeleiding

Tijdens de master word je intensief begeleid. Docenten geven veel formatieve en summatieve feedback. Die feedback kan inhoudelijk zijn, maar kan ook betrekking hebben op aanpak, planning en studievoortgang. Feedback staat ook centraal tijdens de studiebegeleiding. De studiebegeleiding vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. Van de studiebegeleider kun je het volgende verwachten als het gaat om individuele begeleiding:

* begeleiding van je ontwikkeling en voortgang in de richting van de leerdoelen van
de opleiding;
* voorlichting en begeleiding bij je keuzes;
* sparringpartner bij reflectie op ontwikkeling van je eigen persoonlijk leiderschap.

Verder wordt verwacht dat je in staat bent om in grote mate zelfstandig de regie te voeren en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling en leerproces.