Professionele identiteit van de schoolleider

Je persoonlijke leiderschapsontwikkelingen krijgen niet alleen aandacht in de modules Leiderschapsidentiteit. Aandacht voor de professionele identiteit van de schoolleider vormt een integraal onderdeel van elke module. Door de koppeling van theorie, reflectie op eigen gedrag en ervaringen uit de eigen praktijk, bereik je gedurende de twee opleidingsjaren verdiepend inzicht in jouw drijfveren, gedragingen en effecten hiervan op jouw professionele identiteit. Professionele identiteit van de schoolleider richt zich op het aanleren van vaardigheden die de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leidinggevende stimuleren, waardoor deze zich bewust is van het eigen gedrag en in staat is om dit situationeel te sturen. In de integratiefase van de opleiding (module Leiderschapsidentiteit 2) toon je professionele identiteit van de schoolleider op masterniveau aan in de integrale verantwoording. In de leeragenda, waarmee vanaf module Leiderschapsidentiteit 1, wordt gewerkt worden doelstellingen voor de doorontwikkeling van het leiderschap na de opleiding (in het kader van leven lang leren) zichtbaar gemaakt.