Toetsing

Tijdens de opleiding illustreer je jouw ontwikkeling met behulp van een portfolio dat je gedurende de opleiding steeds verder aanvult. De leeractiviteiten die je in het kader van je eigen kernopgave uitvoert leveren daarvoor het benodigde bewijsmateriaal op. Met behulp van reflectie en feedback toon je aan dat je daarmee de doelen van de opleiding realiseert. Je portfolio wordt voortdurend formatief getoetst door je tutor en expertdocenten, maar ook door peers. Zo weet je voortdurend waar je staat en welke doelen je al dan niet hebt gerealiseerd. Tijdens een summatief portfolio-assessment stelt een tweetal assessoren vervolgens het aantal behaalde studiepunten vast. Dit assessment vindt gedurende de opleiding vier keer plaats, waarbij het vierde assessment tevens het afstuderen is. De keuze voor het assessmentmoment bepaal je gedeeltelijk zelf.