Masterteam en Lectoraat

Het masterteam is verantwoordelijk voor het onderwijs en het onderzoek dat in de masteropleiding wordt uitgevoerd. De masterdocenten hebben de volgende taken: Zij fungeren als inhoudelijk expert in één of meer leerarrangementen. Als expert geven zij onderwijs, geven zij feedback op de ontwikkeling van de studenten en beoordelen zij de studentproducten. Als studiebegeleider monitort de masterdocent de ontwikkeling van de student. Hij heeft bij de aanvang van de masterstudie een intakegesprek met zijn studenten; verzorgt het onderwijs tijdens de oriëntatie- en introductieperiode; treedt op als onderzoeksbegeleider bij het onderzoek dat de masterstudent uitvoert; geeft feedback op de rolontwikkeling en fungeert als medebeoordelaar van studentproducten. 

Het lectoraat ‘Leren & Innoveren’ is verbonden aan de masteropleiding. De lectoren zorgen onder leiding van de Academic Director samen met het team voor de kwaliteitsborging van het curriculum, het bewaken van het niveau en het vaststellen van de onderzoekslijn. Voor meer informatie, zie: www.fontys.nl/fhke/lectoraat