Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor ervaren leiders die integrale eindverantwoordelijkheid dragen in hun school. Zij moeten de mogelijkheid hebben in tijd en positie om opdrachten uit te kunnen voeren in de eigen praktijk.

Voorafgaand aan inschrijving vindt een zorgvuldige intake procedure plaats. Een vooropleiding op het gebied van management/ leiderschap is een belangrijke pre.

De opleiding is toegankelijk voor schoolleiders primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.