Voor wie?

De opleiding is toegankelijk voor schoolleiders primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. 
De opleiding is bedoeld voor:

1. in het Schoolleidersregister PO geregistreerde directeuren die willen werken aan hun herregistratie en/of Masterniveau;

2. niet geregistreerde directeuren met een aantal jaren werkervaring, maar zonder voldoende relevante opleiding op het gebied van leiderschap die zich willen registreren;

3. leidinggevenden uit alle onderwijssectoren met een verklaring vanuit bevoegd gezag waarin aangegeven wordt dat zij intregrale, leidinggevende verantwoordelijkheid dragen.